Syn kamarádky má rakovinu a zjistili mu metastázu. Jaká bude teď péče? Jak být kamarádce nablízku?

Odpověď na dotaz ze dne 24. 6. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Naše nejlepší kamarádka má syna, který trpí rakovinou. Vždy se z toho nějak dostal a bylo to v pohodě. Bohužel včera byl na CT plic a zjistili mu velkou metastázu pod hrudním košem. Jenže včera už je poslali domů a prý, ať si koupí morfinové náplasti na bolest. V nemocnici za nimi přišli nějaké skupiny poslední provázení. To znamená, že léčbu ukončili? Že ho nebudou operovat? ... jak být na blízku kamarádce a synovi? .. nikdy jsem u takové situace nebyl. Děkuji

Dominik Orság

Synovi vaší kamarádky zjistili metastázu, doporučili léčbu bolesti a spolupráci s paliativním týmem. Ptáte se, jak bude péče nyní pokračovat a jak můžete kamarádce pomoci.

Vážený Dominiku,

oceňuji Vaši snahu být své kamarádce a jejímu synovi oporou v tak nelehké situaci.

Jelikož nemám bližší informace o věku syna kamarádky, typu nádoru, rozsahu onemocnění a předchozí léčbě, pokusím se odpovědět alespoň obecně. Pokud nádorové onemocnění nereaguje na dosavadní léčbu a dále se rozšiřuje, znamená pokračování v další léčbě nebo podstupování chirurgických zákroků, mnohdy jen další trápení pro pacienty, bez vyhlídky na uzdravení. V takových chvílích je nejdůležitější léčba průvodních příznaků onemocnění, jako můžou být bolesti, dušnost, nevolnost apod. Péče zaměřující se na pacienty s nevyléčitelnou nemocí se nazývá paliativní péče.

Z Vašeho dotazu vyznívá, že za hospitalizace již byl syn kamarádky v kontaktu s nemocničním paliativním týmem — jedná se o multidisciplinární tým, který se zaměřuje na léčbu příznaků u nevyléčitelného onemocnění a péče tohoto týmu je zaměřena celistvě na všechny potřeby člověka a jeho nejbližších (myšleno jak na tělesnou stránku, tak na psychosociální a duchovní potřeby).

S ohledem na Vaše otázky a pochopitelnou nejistotu v takovéto situaci, bych Vaší kamarádce a jejímu synovi velmi doporučila se znovu obrátit na nemocniční paliativní tým nebo ošetřujícího onkologa a probrat s nimi do detailů další vývoj onemocnění, probrat jednotlivé možnosti léčby příznaků a zformulovat společně reálný budoucí plán péče, který bude ve shodě s tím, co si sám nemocný a jeho blízcí přejí. Velmi důležité je vědět, co o nemoci ví sám nemocný, jak jí rozumí a co by si přál on sám. Nabídka otevřeného rozhovoru může umožnit nemocnému nebýt sám se svými obavami. Někteří nemocní s nevyléčitelným onemocněním jsou rádi doma, někteří raději volí přesun do některého ze zdravotnických zařízeních. I s tímto plánováním dalších kroků by Vám paliativní tým měl být nápomocný.

Dále je také potřeba formulovat, kdo bude dál organizovat péči a předepisovat medikaci — právě Vámi zmíněné opiátové náplasti nejsou volně prodejné a preskripce je v režii praktika, onkologa nebo právě paliatra.

Z toho co píšete nevím, jaké služby jsou ve Vašem okolí dostupné. Pokud byste vy, nebo kamarádka, měli zájem se o možných dalších krocích, o dostupných službách nebo možnostech péče pobavit více podrobně, můžete také zavolat do poradny Cesty domů v konzultačních hodinách.

Ještě jednou upřímně obdivuji Vaše odhodlání a odvahu pomoci své kamarádce a jejímu synovi v této situaci a přeji vám všem mnoho sil.

S pozdravem

MUDr. Tereza Hrablíková

Dotaz zodpovídá

MUDr. Tereza Pacíková

MUDr. Tereza Pacíková

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz