Syn je onkologicky nemocný. Má nárok na invalidní důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 10. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den syn 25let se léčí od 4/2020 s rakovinou lymfat. systému , léčba zatím neúspěšná stále probíhá, syn je na uřadu práce od 5/2020 v lednu až dubnu byl doma a neplatil si soc. pojištění ,platil jen jako samoplátce zdravotní, chystal se totiž vyřídit si živnostenské oprávnění a podnikat , předtím byl také na úřadu práce 5měsíců a předtím pracoval na HPP 3,5 roků, předtím denní studium 4roky, syn nemá nyní už rok žádný příjem a došli nám úspory žije se mnou a otcem a také nyní bez práce s mladším bratrem 22let, měl by už nárok na invalidní důchod? Jak zažádat? Nemůže si práci sehnat je na tom zdravotně velmi špatně, nemocenskou nepobírá. Je nutné doplatit chybějící měsíce pojištění u OSSZ ? Děkuji za radu. Ještě prosím kdyby bylo nutno o syna pečovat doma měla bych nárok na ošetřovné? Jsem zaměstnána na HPP, kde žádat a na jak dlouho je možné čerpat.Děkuji.S pozdravem Vyroubalová Eva maminka
Eva
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Evo,

řešíte situací Vašeho syna, který je vážně nemocný a již jeden rok bez příjmu. Je mi moc líto, že Váš syn je na tom zdravotně velmi špatně a je dobře, že hledáte možnosti, jak vyřešit finanční situaci Vaší rodiny. Na nás se obracíte s dotazem, zda má syn nárok na invalidní důchod.

Na tuto problematiku se nespecializujeme, ale pokusím se Vám ji alespoň přiblížit. Dle nám dostupných informací je jednou z podmínek pro nárok na invalidní důchod tzv. zjištění invalidity. Nejprve se tedy obraťte na praktického nebo ošetřujícího lékaře, se kterými můžete tuto záležitost konzultovat. Další podmínkou je splnění délky pojištění před vznikem invalidity. Počet let, které musí být splněny, se liší dle věku žadatele (Vašeho syna). U osob do 26 let je potřeba splnit alespoň tři roky. Pokud by Váš syn délku pojištění nesplnil je možné alespoň jeden rok doplatit zpětně. Ohledně splnění podmínky a potřeby doplacení sociálního pojištění doporučuji kontaktovat přímo nejbližší pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde se po zadání rodného čísla syna můžete bavit zcela konkrétně.

Na pobočku se také můžete předem objednat online, vyplnění žádosti totiž zabere čas, proto je lepší sjednat si schůzku předem. Žádat může buď Váš syn, nebo Vám může dát plnou moc k tomuto úkonu (není nutné mít ji úředně ověřenou). Je potřeba vzít s sebou potřebné doklady a dokumenty.

Ve Vašem dotazu Vás ještě zajímalo, zda máte nárok na ošetřovné. Pokud žijete se synem ve stejné domácnosti a jeho stav vyžaduje Vaši péči, máte nárok na 9 dní ošetřovného. V tomto případě se musíte obrátit na praktického lékaře Vašeho syna. Předpokládám však, že se spíš ptáte na dlouhodobé ošetřovné, které by Vám dalo možnost pečovat až tři měsíce. K tomu je potřeba splnit základní podmínku 7 dní hospitalizace, potom musí ošetřující lékař dlouhodobé ošetřovné předepsat před propuštěním z nemocnice a následně Vám musí dát souhlas Váš zaměstnavatel. Více informací Vám dají opět na nejbližší pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Při obtížné finanční situaci se vždy můžete obrátit také na úřad práce, kde s Vámi mohou projít možnosti státní sociální podpory. Váš syn by mohl mít nárok na příspěvek na péči. Pokud by mu byl příspěvek přiznán alespoň ve druhém stupni a Vy byste se stala jeho pečující osobou, tak by se Vám doba péče započítala jako náhradní důchodová doba a také by za Vás stát hradil sociální a nemocenské pojištění (nikoli zdravotní).
Můžete se také zkusit obrátit na organizaci Amelie, která bezplatně poskytuje sociální poradenství i psychickou podporu dospělým s onkologickým onemocněním i jejich blízkým a mohou tedy mít více zkušeností s problematikou, kterou řešíte.

S přáním zdraví celé rodině a zdárného vyřízení

Sára Balabánová