Syn je invalidní, pobírá příspěvek na péči, bydlíme spolu. Začal sázet, má úvěr. Jak zařídit výplatu příspěvku rodiči?

Odpověď na dotaz ze dne 5. srpna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, náš syn má přiznanou invaliditu III. Stupně, invalidní důchod nepobírá( málo odpracované doby ) pobírá příspěvek na péči na svůj účet. Bydlíme spolu. V poslední době začal sázet přes internet v sázkové kanceláři a to v takové míře, že si dokonce udělal nebankovní úvěr. Chci se zeptat, jak postupovat, aby příspěvek byl vyplacen otci nebo matce. Děkuji
Saxisa
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Váš syn pobírá příspěvek na péči, který mu chodí na jeho účet, ale v poslední době začal sázet přes internet. Ptáte se, jak postupovat, aby byl příspěvek vyplácen otci nebo matce.

Dobrý den,

z Vámi popsané situace je zjevné, že syn nevyužívá příspěvek na péči k zajištění nezbytné péče a je tedy na místě zajistit, aby byl příspěvek využíván správně. Máte v tuto chvíli několik možností.

Pokud by si Váš syn byl vědom problému se sázením a byl ochoten spolupracovat na řešení, může sám a svým jménem jednoduše nahlásit úřadu práce změnu čísla účtu pro výplatu příspěvku a uvést číslo Vašeho účtu nebo můžete například pro tento účel zřídit účet nový, ke kterému může mít jen omezená práva.

Pokud není syn v tuto chvíli takové spolupráce schopen, je na místě informovat úřad práce o situaci a zažádat, aby byl ustanoven tzv. zvláštní příjemce. Zvláštní příjemce příspěvku je povinen ho využívat ve prospěch osoby, které náleží.

Nejzazší možností je potom návrh na omezení svéprávnosti. Soud může rozhodnout o omezení svéprávnosti Vašeho syna v nakládání s financemi nad určitou částku a Vás ustanovit jako opatrovníka, který bude jeho finance spravovat. Soud zahájí řízení na základě podnětu, ve kterém popíšete současný stav. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti je poslední variantou řešení, jsou-li všechna mírnější opatření vyčerpána. Jak v tomto případě postupovat Vám poradí například v kterékoli občanské poradně.

Přeji Vám brzké vyřešení situace.

S pozdravem

Jitka Řeháčková