Švagrovi platí manžel měsíčně, mají dohodu o zřeknutí se dědického práva na dům, kde žijeme s jeho rodiči. Stačí to?

Odpověď na dotaz ze dne 28. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, žijeme s manželem v domě s jeho rodici. Manželů bratr se odstěhoval do svého domu. Byla sepsána dohoda mezi bratry o zreknuti se dědického práva na rodinný dům ve kterém zijeme, stim že manžel vyplácí svému bratrovi měsíčně částku která dovrsi výše dle dohody. Poté by se měl bratr v případě dědictví zreknout nároku na tento dum. Prosím o radu, jak dále tuhle dohodu ošetřit či jestli je tato dohoda vůbec k něčemu dobrá právě v případě dědického rizeni
Sabina

Dobrý den,

na základě informací, které uvádíte, bohužel nejsem schopna posoudit, zda je dohoda mezi Vaším manželem a jeho bratrem dostatečná.

Pokud však jde o smlouvu o zřeknutí se dědického práva, pak podle zákona jde o smlouvu uzavřenou mezi zůstavitelem a dědicem, nikoliv mezi dědici. Ve smlouvě se dědic může zřeknout svého dědického práva, aniž by bylo stanoveno, v čí prospěch se dědictví zříká, nebo může být stanoveno, že se zříká ve prospěch konkrétního jiného dědice. Ve Vašem případě by tedy mohla být smlouva formulována tak, že by se bratr Vašeho manžela ve smlouvě se zůstavitelem (předpokládám, že se bude jednat o jednoho z rodičů) zřekl dědického práva ve prospěch Vašeho manžela.

Důležité je, aby kromě správných smluvních stran smlouva splňovala také stanovené formální náležitosti, konkrétně formu veřejné listiny.

S ohledem na uvedené doporučuji obrátit se na notáře, aby vám v této věci poradil a smlouvu případně sepsal ve formě notářského zápisu. V souvislosti s existující dohodou mezi Vaším manželem a jeho bratrem doporučuji obrátit se na advokáta. Ten bude lépe schopen zhodnotit, jakým způsobem je třeba v tuto chvíli postupovat.

S pozdravem

Barbora Vráblová