Studuji SŠ, je mi 18 let, nevycházím s matkou. Jak je to s přivýdělkem při sirotčím důchodu a vyživovací povinností rodiče?

Odpověď na dotaz ze dne 26. června 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem momentálně v komplikované situaci a proto mám vícero dotazů. Je stanovená nějaká výše, kolik si smím vydělat při pobírání sirotčího důchodu? Moje matka mi říkala, že hranice je 10 000. Pokud jí překročím, bude mi sirotčí důchod navždy odebrán. Ale všude se dočítám, že žádná stanovená výše není. Pro upřesnění studuji SŠ (gymnázium). Dále mě zajímá, dokdy má rodič povinnost starat se nebo jakkoli pomáhat svému dítěti po dosažení dospělosti. S mojí matkou již několik let nevycházím dobře. Před dosažením 18let mi odmítala dávat více než 400kč na veškeré potřeby, včetně dojíždění do školy,mobilního telefonu, apod. Poté co jsem jí oznámila, že chci sirotčí důchod k vlastním rukám, začala vyhrožovat, že mě za to vyhodí z domu. Stále má takové tendence. Také požaduje, abych jí platila nájem, za to, že s ní mohu žít. Ta částka činí 4000 měsíčně. Tudíž platím já jí a ne ona mně. Pouze se sirotčím důchodem a přivýdělkem ještě nemám možnost se sama uživit. Proto jsou tyto informace pro mě stěžejní. Je nějaká možnost navýšení důchodu s ohledem k mé situaci? Řešila jsem tuto situaci dopodrobna s probační a mediační službou a doporučili mi dát matku k soudu. Jelikož je tam více nepříjemných faktorů a podle nich se matka dopouští trestného činnu. K tomuto aktu zatím nemám kuráž. Možná časem, jelikož matka stále posouvá hranice. Důvodem k tomu, abych se s ní soudila by bylo její převzetí spoření, které ještě založil můj táta pro mě až dospěji. Samozřejmě mi bylo řečeno, že spoření bylo vybráno. Že již neexistuje. A dalším důvodem by byla matčina agrese a tendence k vydírání vůči mojí osobě a mojí sestře. Co by se stalo se sirotším důchodem v této situaci? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Anežka
Píšete, že studujete gymnázium a pobíráte sirotčí důchod. Zajímá Vás, jak si můžete přivydělávat. Dále se ptáte, jakou má povinnost rodič vůči svému zletilému dítěti. Popisujete, že matka po Vás chce, abyste se podílela na placení nájemného a nesouhlasí s tím, abyste si jako zletilá přebírala sirotčí důchod sama. Píšete, že Vy platíte jí a ne naopak.

Dobrý den, Anežko,

mrzí mě, že ve svém věku musíte čelit tomu, že jeden z rodičů již nežije a druhý Vám není ochoten poskytovat podporu při studiu střední školy.

Co se týče sirotčího důchodu a přivýdělku, tam je situace jednoduchá. Pokud studujete v denní (prezenční) formě studia, můžete si přivydělávat jakkoli, není tam žádné omezení. To platí, pokud studujete střední, vyšší odbornou i vysokou školu. Jiná situace by nastala, pokud byste studovala v dálkové (distanční) nebo kombinované formě studia. Pak je už možnost přivýdělku omezená. Předpokládám, že jako studentka gymnázia studujete denně, tedy si můžete přivydělávat bez omezení.

Ptáte se na možnost navýšit důchod vzhledem k Vaší náročné situaci. Výše sirotčího důchodu je vypočítávána podle daných pravidel. Záleží jednak na délce doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výši jejích výdělků dosažených v rozhodném období. Sociální situace sirotka se nezohledňuje. Důchod Vám tedy na základě toho, že jste v náročné situaci, nezvýší.

Ptáte se, do kdy má rodič povinnost pomáhat svému zletilému dítěti. Tato povinnost se označuje jako vyživovací povinnost. Obecně řečeno tato povinnost trvá i v době zletilosti dítěte, pokud dotyčný se nemůže živit sám, např. právě z důvodu studia. Zároveň tento nárok není neomezený. Není to tedy tak, že rodiče mají automaticky povinnost živit dítě, dokud bude studovat. Pokud ale studujete střední školu, je pochopitelné, že nemáte možnost se uživit. Je skvělé, že si dokážete přivydělat, ale je pochopitelné, že ani s důchodem to nepokryje Vaše veškeré náklady. Předpokládám, že právě proto Vám pracovníci probační a mediační služby doporučili dát matku k soudu – protože pravděpodobně neplní nebo nechce plnit svou vyživovací povinnost vůči Vám. Zároveň rozumím, že není jednoduché takový krok udělat.

Svou situaci můžete konzultovat s pracovníky sociálního odboru příslušného městského úřadu. Nevím, jaké řešení situace by Vám vyhovovalo. Zda stojíte o společné bydlení s matkou, nebo jestli byste – pokud by to umožňovala Vaše finanční situace – volila raději samostatné bydlení. Se sociálními pracovníky tohoto odboru je možné probrat, jak by Vás mohli při takovém kroku podpořit. Např. zda jsou u Vás v místě k dispozici nějaké sociální byty, mohou s Vámi probrat, za jakých podmínek byste měla nárok např. na příspěvek na bydlení nebo jinou formu sociální podpory.

Nevím, zda máte někoho, s kým můžete svou situaci a to, jak se v ní cítíte, sdílet. Zmiňujete se o sestře, ale nevím, zda si můžete a chcete být oporou. Přála bych Vám pro sebe prostor mluvit o tom, co se s Vámi děje, mít podporu při zvládání toho, co Vaše situace přináší. Kdybyste si chtěla promluvit, můžete využít Linku bezpečí – je určena nejen dětem, ale i mladým lidem do 26 let, kteří studují. Pokud byste preferovala spíše osobní setkávání, které může být i opakované, mohou Vám pomoct najít vhodný kontakt na psychologickou péči. Existují i možnosti, jak se dostat k této péči bezplatně.

S přáním všeho dobrého

Barbora Váchová