Strýc zemřel, jak bude řešeno dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 8. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý večer . Chtěla bych se zeptat jak to je s dědictvím . V týdnu přišel starší setře dopis od notářky . ( Jen str. sestře prozatím přišel mě a mladší sestře ještě ne , prý nás bude notářka zvát po jednom . ) Zemřel nám strýc a pohřeb zařídilo Úmo . Naše mamka nežije a jen teta nám zůstala , ale má jiného otce než měla naše mamka a strýc . Chtěla bych se zeptat jak bude uděláno dědictví ? Starší sestra se snaží být hrrr na vyzvednutí urny a po pravdě se mi její chování nelíbí . Co byl strýc na živu tak se sním s rodiny nikdo nestýkal .Mám pocit , že to dělá kvůli tomu , aby měla největší právo na dědictví . Děkuji za odpověď Miilli
Miilli

Dobrý den,

z informací, které uvádíte bohužel nejsem schopná říci, kdo po zemřelém strýci bude dědit. Pokud sepsal závěť, budou dědit dědici dle závěti. Pokud závěť nesepsal, bude se dědit dle zákonné dědické pozůstalosti. V první dědické třídě dědí manželka a děti strýce. V druhé dědické třídě manželka, rodiče a spolužijící osoby. Až ve třetí třídě dědí sourozenci zůstavitele a spolužijící osoby, a nedědí-li sourozenci, dědí jejich děti. Pokud strýc neměl dědice podle první a druhé dědické třídy, mohly byste v rámci třetí dědické třídy dědit Vy a Vaše sestra. Jak jsem ale uvedla, je otázkou, zda na dědění podle zákonné dědické posloupnosti a v rámci až třetí dědické skupiny dojde.

Předpokládala bych, že pokud byla předvolána k dědickému řízení sestra, měla byste být předvolána také. Je nicméně možné, že notář prozatím obeslal pouze sestru k tzv. předběžnému šetření, v rámci kterého se teprve bude zjišťovat, jaký měl strýc majetek a kdo by mohl být potenciálním dědicem. Budete-li si chtít některé informace ověřit, doporučuji dotázat se přímo u notáře, který je pověřen vedením dědického řízení.

Pokud jde o nakládání s urnou, je třeba vycházet z ustanovení občanského zákoníku, které říká, že člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, děti zemřelého; není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých. Jinými slovy, není-li žádné předcházející osoby, měly byste o způsobu pohřbení, včetně nakládání s urnou rozhodovat společně se sestrou. Pokud se rozhodování ujala sestra, můžete ji upozornit, že existuje citované ustanovení zákona, podle kterého byste to měly dělat společně. Mohu Vás nicméně ujistit, že i pokud by o těchto věcech rozhodovala pouze sestra, nezíská tím žádnou výhodu pro dědické řízení.

S pozdravem

Barbora Vráblová