Starám se o tátu s Alzheimerovou chorobou. Jak žádat o opatrovnictví?

Odpověď na dotaz ze dne 30. června 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, starám se o nemocné rodiče cca 1,5 roku (80 a 86). Táta má Alzhaimerovu nemoc a v odlehčovací službě mi bylo doporučeno abych si pro otce vyřídila opatrovnictví . Mohu požádat o radu jak postupovat aspoň ty první kroky kde požádat atd. Děkuji pečující dcera Jarmila
Jarmila
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jak zařídit, aby táta s Alzheimerovou nemocí měl opatrovníka.

Dobrý den, paní Jarmilo,

v první řadě chci ocenit Vaši péči o oba rodiče. Píšete, že vyřídit opatrovnictví Vám doporučili pracovníci odlehčovací služby. Předpokládám, že je to tak proto, že táta vzhledem k své nemoci nedokáže o některých důležitých rozhodnutích týkajících se jeho osoby, rozhodovat sám. Občanský zákoník říká, že „omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření“. O omezení svéprávnosti rozhoduje soud, který také jmenuje opatrovníka, aby za tuto osobu právně jednal.

Omezení svéprávnosti se řeší na okresním nebo městském soudu podle místa trvalého bydliště táty. Je třeba podat návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti, ve kterém popíšete, proč je podle Vás toto opatření třeba, s čím vším potřebuje otec pomáhat. Návrh můžete sepsat sama (např. s využitím vzorů, které se dají na internetu dohledat), se sepsáním návrhu Vám může také pomoci právník, mohou Vám také zdarma poradit v občanské poradně.

Podrobně je celý proces popsán jako odpověď na podobný dotaz na webu Diakonie s názvem Pečuj doma z října loňského roku.

Přeji Vám, ať vše potřebné v klidu vyřídíte.

Barbora Váchová