Starám se o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud maminka zemře?

Odpověď na dotaz ze dne 14. 5. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den! Starám se o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3 stupni postižení už 22 měsíců! Nemůžu chodit do zaměstnání-maminka bere příspěvek na péči ve 3 stupni! V případě jejího úmrtí,nebo umístění v sociálním zařízení,měl bych už nárok po těch 22 měsících na podporu v nezaměstnánosti? Podotýkám,že mi je 59 let! Moc děkuji za odpověď!

Aleš Chlebek
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že se staráte již skoro rok o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni. Maminka pobírá příspěvek na péči ve 3. stupni. Ptáte se, zda byste měl nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že by maminka přešla do sociálního zařízení a nebo zemřela.

Dobrý den,

chci Vám vyslovit ocenění za to že se o nemocnou maminku v domácím prostředí dlouhodobě staráte. Jistě to není jednoduché a může být i hodně náročné a vysilující.
Z toho co píšete, nárok na podporu v nezaměstnanosti ve Vašem případě mít budete.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která v průběhu předchozích dvou let, alespoň 12 měsíců vykonávala výdělečnou činnost či zaměstnání a hradila sociální pojištění. Do této potřebné doby se započítavají i tzv. náhradní doby. Náhradní dobou zaměstnání je ve Vašem případě doba péče o osobu blízkou v 2.,3., a 4. stupni závislosti.
Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte udělat několik kroků.
Nejprve je nutné vyžádat se na příslušném úřadě práce potvrzení, že jste byl po uvedenou dobu 22 měsíců pečující osobou a tato doba se Vám započítává jako náhradní doba pojištění. S sebou byste si mohl vzít i potvrzení z žádosti o příspěvek na péči tzv. oznámení o poskytovateli pomoci, ve kterém byste měl být jako pečující uveden. Dále je třeba se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání a poté požádat o podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory v nezaměstnanosti se bude vypočítávat z tzv. průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku uvedené nyní ve Sbírce zákonů č. 426/2022.
První dva měsíce činí výše podpory v nezaměstnanosti 0,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, další dva měsíce 0,12násobek a poslední měsíc 0,11násobek. To znamená, že výše podpory bude nejprve ve výši 5 896 Kč, poté se bude maličko snižovat.

S úctou a pozdravem

Irena Buchtová

Dotaz zodpovídá

Irena Buchtová

externí poradenský pracovník v oblasti sociální péče

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz