Stane se sepsaná závět neplatnou, když ji napadnou nepominutelní dědici?

Odpověď na dotaz ze dne 11. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den poprosím o informaci ohledně sepsané závěti. Když ji nápadnou neopomenutení dědici jestli ta závěť bude neplatná?

Marian
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se ohledně sepsané závěti. Zajímá Vás, jestli bude závěť neplatná, když ji napadnou nepominutelní dědici.

Dobrý den,

v případě, že zůstavitel v závěti opomene nepominutelné dědice, mohou se tito dědicové domáhat svého povinného dílu. Tímto postupem není nutně zpochybněna platnost závěti, ale nepominutelný dědic se může domoci části pozůstalosti. Podle zákona nepominutelnému dědici nenáleží přímo podíl z pozůstalosti, ale pouze peněžitá částka odpovídající povinnému dílu. Povinný díl se pak počítá jako jedna čtvrtina zákonného dědického podílu (jde-li o zletilého nepominutelného dědice) nebo tři čtvrtiny dědického podílu (jde-li o nezletilého nepominutelného dědice) — tedy toho podílu, který by nepominutelný dědic dědil v případě, že by zůstavitel nesepsal závěť a dědilo by se podle zákonné dědické posloupnosti.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz