Spolubydlící zemřel, z rodiny měl jen nevlastní sourozence, vypravila jsem pohřeb. Mohu žádat částečnou úhradu nákladů?

Odpověď na dotaz ze dne 1. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřela mi osoba blízká, splubydlící. Partner neměl ani děti,ani manželku,rodiče již nežijí. Má dva nevlastní sourozence. Pohřeb však bez mého vědomí ve dne,kdy jsem vyřizovala věci po pozůstalém v jiném městě vypravila rodina bývalého opatrovníka zemřelého.Bez OP,bez Listu o úmrtí.Přesto se pohřeb uskutečnil a já ho opatrovníkům uhradila. Mám jako dědic nárok požadovat od sourozenců částečnou úhradu pohřbu a mám nárok na příspěvek od státu,když jsem papírově pohřeb nevypravovala a uhradilo ho vypravovateli? Děkuji. Miro
Miro

Dobrý den,

náklady pohřbu by společně měli nést všichni dědici. Tyto náklady lze vypořádat buď dohodou s ostatními dědici, případně v rámci dědického řízení. Doporučuji proto zkusit se nejprve se sourozenci zemřelého domluvit na rozdělení těchto nákladů. Pokud dohoda nebude možná, doporučuji následně na jednání u notáře uvést, že jste náklady na pohřeb zaplatila sama. Notář by v rámci rozdělení pozůstalosti měl tyto náklady zohlednit, tj. odpovídající část z nich odečíst z dědického podílu sourozenců.

Pokud jde o příspěvek od státu, tzv. pohřebné, platí, že nárok má dle zákona o státní sociální podpoře pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Z Vašeho dotazu mi vyplývá, že tyto podmínky zřejmě nesplňujete.

S pozdravem

Barbora Vráblová