Spolubydlící se mnou chtěl řešit vypořádání majetku než zemře, mám to v SMS, bydleli jsme spolu 5 let. Stačí to ke správě dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 1. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřela mi osoba blízká,spolubydlící. Těsně před smrtí se mnou chěla hovořit o vypořádání majetku a závazků, psala mi toto formou zprávy na mobilní telefon. Stejnou zprávu napsala i blízkému příteli zůstavitele. Bohužel pár hodin po zprávě zemřela a už k telefonickému hovoru nedošlo. Můžu se pomocí těchto zpráv domoci práva stát se správcem dědictví? Zůstavitel neměl děti,manželku,jen dva nevlastní sourozence,se kterými se nestýkal. Se mnou žil ve společné domácnosti 5 let. Děkuji za odpověď. Miro
Miro

Dobrý den,

za správce pozůstalosti jste tímto způsobem povolána být nemohla. Zákon k povolání správce pozůstalosti totiž vyžaduje formu veřejné listiny. Sms zpráva tento požadavek na formu nesplňuje. To však nic nemění na tom, že byste dle zákonné dědické posloupnosti mohla být dědicem po zemřelém spolubydlícím. Pokud totiž spolubydlící nesepsal závěť, bude se dědit dle zákonné dědické posloupnosti.

Dle zákona by v první třídě dědiců dědili manžel a děti. Pokud manželku ani děti neměl, mohla byste v druhé třídě dědiců dědit Vy jako tzv. spolužijící osoba za předpokladu, že jste po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí žili ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost, společně s rodiči spolubydlícího. Pokud rodiče už nejsou naživu a dědit nebudou, mohla byste dědit v rámci třetí třídy dědiců společně se sourozenci spolubydlícího, a to stejným dílem.

S pozdravem

Barbora Vráblová