Splním některou z podmínek, aby mi nadále chodil vdovský důchod i poté, co dcera dovrší 26 let?

Odpověď na dotaz ze dne 24. 1. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,pobírám vdovský,sirotčí důchod,dcera dovrší 26let,tím končí sirotčí důchod,to je pochopitelné,ale chci se zeptat,zda vdovský důchod by mohl zůstat.Četla jsem na internetu výjimky,byla u advokáta,ale nijak se tomu nerozumí.Důchod byl přiznaný 17.4.2000,výjimky jsou prac.úraz, zaplacené sociální pojištění,nárok na starobní důchod.Splniju 2 podmínky,ale u těch není napsán věk,měla jsem staršího manžela,zemřel v nedožitých 61 letech,v době úmrtí měl zaplacené sociální pojištění a nárok na starobní důchod,první výplatu,nemohla jsem převzít,zemřel.Mi je v současnosti 43 let.Je možná ta výjimka v mých letech?Děkuji za odpověď

Andrea Katreniaková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že je Vám 43 let. V minulém roce jste ovdověla. Víte, že až dcera dovrší 26 let, přestane mít nárok na sirotčí důchod. Zajímáte se o podmínky, které je nutné splnit, abyste mohla nadále pobírat vdovský důchod. Manžel splňoval podmínku potřebné doby pojištění.

Dobrý den,

předem bych Vám ráda vyjádřila upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.
Máte pravdu, že studující dcera po dovršení 26 let již nebude mít nadále nárok na sirotčí důchod. U Vás by takto skončila i podmínka péče o nezaopatřené dítě pro další pobírání vdovského důchodu.

Vdovský důchod se vyplácí rok po úmrtí manžela. Poté může pokračovat, pokud se splní jedna z následujících podmínek:
a) pečujete o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
b) pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
d) jste invalidní ve třetím stupni,
e) dosáhla jste věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

O obnovu vdovského důchodu lze také žádat, když do dvou let od zániku předchozího nároku splníte jednu z výše uvedených podmínek.
Pokud bych se měla zaměřit na podmínku e) týkající věku. V excelové tabulce si můžete vypočítat důchodový věk muže se stejným datem narození, jako máte Vy. Od důchodového věku odečtete 4 roky. Pro Váš ročník je starobní důchod již stejný, jako pro muže. Nepřihlíží se již k počtu dětí a pohlaví. Výsledkem je věk, který byste musela splnit, abyste nadále mohla pobírat vdovský důchod.

Doporučovala bych Vám zavolat si na okresní správu sociálního zabezpečení, kde se po nahlášení Vašeho rodného čísla, můžete bavit zcela konkrétně.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz