Sourozenci mě tlačí, abych se zřekla dědictví po otci ve prospěch mámy, se kterou byl rozvedený. Jaké mám možnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 21. 6. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Můj tatínek v únoru zemřel. Nyní nás čeká dědické řízení. Jsme čtyři sourozenci a máma, se kterou byl víc jak 20 let rozvedený. Před nemocí bydlel v jejich rodinném domě, kde hospodařili každý sám. Poslední rok trávil po nemocnicích, a léčebnách, kam jsem za ním jako jediná pravidelně jezdila a vše důležité za něj vyřizovala. Byla jsem oprávněna, že jedině mě mohou sdělovat jeho zdravotní stav. Poslední tři týdny než umřel bydlel u mě doma. Vyřídili jsme péči, kde jsem byla já pečující. Taťka mě měl vždycky nejraději. Ostatní sourozenci a máma o něj a jeho potřeby nejevili moc zájem. Nyní mě po jeho smrti úplně odepsali a chtějí, abych se zřekla dědictví. Tvrdí, že dědit bude i máma, i když po rozvodu již majetkové vyrovnání měli a chtějí, aby vše dostala máma. Ale já jí vše nechat nechci vzhledem k tomu jaký měli s taťkou vztah a hlavně jak se k taťkovi poslední rok zachovali. Ani on by to tak určitě nechtěl. Já nemám finanční prostředky na to, abych je mohla třeba vyplatit. Nevím jak tedy postupovat, abych z dědictví dostala aspoň nějakou část. Chci se prosím zeptat jaké mám možnosti. Dočetla jsem se třeba o variantě být zapsána jako spoluvlastník své části domu, ale bojím se, abych mámě nemusela přispívat například na elektriku, plyn, topení a další. Nemáme dobrý vztah a vůbec s mojí rodinou nekomunikuje (mým dětem ani nepopřála k narozeninám). Co jsem ještě zjistila, tak je možnost odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu. Prosím Vás o radu, co by pro mne bylo asi nejlepší. Děkuji velice za odpověď.

Blanka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Po smrti tatínka, o kterého jste se v posledních měsících života starala hlavně Vy, čeká vaši rodinu dědické řízení. S Vaší mámou byli 20 let rozvedení a žili odděleně v rodinném domě. Máte tři sourozence, kteří se o otce nezajímali. Ti po Vás nyní chtějí, abyste se zřekla dědictví. Tvrdí Vám, že bude dědit i máma a chtějí, aby vše dostala máma. Ptáte se, jak postupovat, abyste dostala z dědictví aspoň nějakou část.

Dobrý den,

zmínila jste již některé možnosti, které se Vám jako dědici nabízí. Jednou z nich je odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu, druhou z nich je vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice. Pokud o svůj dědický podíl máte zájem, odmítnutí nebo vzdání se dědictví nebude relevantním řešením. 

Vedle uvedených možností je variantou domluvit se s ostatními dědici na rozdělení pozůstalosti, tj. domluvit se, kterou konkrétní část pozůstalosti získá který z dědiců. Takto se lze domluvit například na tom, že jeden z dědiců získá peníze na účtech, jiný z dědiců například nemovitost nebo podíl na nemovitosti. Je samozřejmě otázkou, zda takový způsob rozdělení budete vnímat jako spravedlivý a zda s ním budete souhlasit Vy a ostatní dědici.

Poslední možností je nechat pozůstalost rozdělit na tzv. ideální podíly. To znamená, že každý z dědiců se stane vlastníkem části veškerého majetku v pozůstalosti. V souvislosti s nemovitostí to znamená, že každý z dědiců bude spoluvlastníkem nemovitosti. Spoluvlastnictví ho na jednu stranu bude opravňovat k bydlení v nemovitosti a k podílení se na správě nemovitosti, současně ho to však bude zavazovat k podílení se na nákladech spojených s provozem nemovitosti. Tuto variantu i sama v dotazu uvádíte. Důležité je připomenout, že jako spoluvlastník byste sice měla nést náklady spojené s užíváním domu, tuto povinnost budou mít ale také všichni ostatní spoluvlastníci. Zároveň se můžete domluvit i na variantě, že dům bude užívat pouze jeden ze spoluvlastníků, který ponese veškeré náklady spojené s užíváním nebo na variantě, že dům budete pronajímat a výnos z pronájmu si dle velikosti svých podílů rozdělíte.

Pokud budete potřebovat jednotlivé varianty zvážit do větších podrobností, doporučuji kontaktovat advokáta, který Vám pomůže zvolit pro Vás nejvýhodnější řešení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz