Sirotčí důchod v období letních prázdnin?

Odpověď na dotaz ze dne 28. května 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budu mít nárok na sirotčí důchod i v době od června do srpna letošního roku v případě, že ke dni 31. 5. 2015 ukončuju studium na VŠ a v září téhož roku nastupuju do 1. ročníku na jiné VŠ. Děkuju za odpověď.
Navrátilová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda budete mít nárok na sirotčí důchod v mezidobí od ukončení studia na jedné VŠ (ke dni 31.5) a nástupu na jinou VŠ (od září).

Dobrý den,

pro nárok na sirotčí důchod musíte splňovat soustavnost v přípravě na budoucí povolání. „Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců (tzv. ochranná lhůta) následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole (to platí obdobně, jde-li o studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu).“ V mezidobí od 1.6. do 31.8. tedy budete považována za studentku soustavně se připravující na budoucí povolání (nezaopatřené dítě) s nárokem na sirotčí důchod.

Výplata důchodu však bude záležet na doloženém potvrzení doby začátku na nové VŠ. ČSSZ na konci školního roku kontroluje trvání nároku na sirotčí důchody a zasílá případně studentům rozhodnutí o jeho odejmutí, pokud bylo studium ukončeno. Pokud však v následujícím školním (akademickém) roce pokračujete ve studiu na jiné škole, musíte předložit ČSSZ nové potvrzení o studiu. Na stránkách ČSSZ je uvedeno, že potvrzení můžete doložit i opožděně v případě, že škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, a proto není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí. Nezapomeňte tedy po přijetí na VŠ včas zaslat ČSSZ potvrzení o studiu nebo jej předat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské).

Konkrétní informace o svém sirotčím důchodu získáte v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek 8.0014.00) po sdělení Vašeho rodného čísla.

Zdraví Vás
Oldřich Hanibal