Sirotčí důchod mi chodil dál, i když nestuduji, hrozí mi nějaký postih?

Odpověď na dotaz ze dne 19. 1. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
prosím Vás chtěl bych se zeptat ohledně sirotčího důchodu. Pobírám sirotčí důchod a v říjnu jsem ukončil studium na vysoké škole. Nicméně výplata důchodu chodí mámě a neuvědomil jsem si tedy, že už chodí neprávem. To že výplata důchodu stále chodí i když už nestuduji jsem si všiml až teď. Mám se obávat toho, že po nahlášení skutečnosti, že už nestuduji, mi bude hrozit nějaký postih či pokuta? (Potvrzení o studiu zaslané ČSSZ má platnost až do srpna 2022.) Moc děkuji.

Pepa

Obracíte se na nás, protože jste zjistil, že Vaší mámě chodí na účet dál Váš sirotčí důchod, přestože jste už ukončil studium. Ptáte se nás, zda Vám hrozí nějaký postih nebo pokuta.

Vážený pane Pepo,

pokud by se ukázalo, že Vám již sirotčí důchod po ukončení studia nenáležel, tak budete mít povinnost vrátit celou částku za období, kdy jste již nesplnil parametry nezaopatřeného dítěte. V případě, že byste částku nevrátil, tak by ČSSZ neoprávněně vyplacený důchod začala vymáhat jako přeplatek. Každou změnu, která ovlivňuje nárok na vyplácení sirotčího důchodu, je třeba České správě sociálního zabezpečení oznámit. Například, ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu nebo pokud změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně oznámit ČSSZ. Konkrétní sankci nebo pokutu za nesplnění této povinnosti jsem však v zákoně nenašla. Pokud byste si raději informaci chtěl ověřit, můžete ještě kontaktovat některou z občanských poraden.
Pro vyřešení celé situace se neváhejte obrátit přímo na nejbližší Okresní správu sociálního zabezpečení.

S přáním všeho dobrého

Sára Balabánová

Dotaz zodpovídá

Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

sociální pracovnice, perinátální provázení

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz