Sirotčí důchod - kombinované či dálkové studium na VŠ a výdělek

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, studuji dálkovou/kombinovanou formou vysokou školu. Přijdu o sirotčí důchod, pokud si začnu vydělávat na živnostenský list? A na dohodu o provedení práce? Je to jinak u dohody o pracovní činnosti? Děkuji za odpověď.
Píšete nám, že studujete dálkovou/kombinovanou formou vysokou školu a pobíráte sirotčí důchod. Ptáte se nás, zda přijdete o sirotčí důchod, když při kombinovaném/dálkovém studiu na VŠ začnete pracovat na živnostenský list nebo na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že studujete vysokou školu kombinovanou/dálkovou formou, tak byste skutečně o sirotčí důchod přišel/a, a to v případě, kdybyste začal/a být účastna na sociálním pojištění.

Na dohodu o provedení práce, která je limitována 300 hod/rok (s limitem 10 000 Kč/měsíc), můžete pracovat a sirotčí důchod Vám bude zachován, protože u DPP není odváděno sociální pojištění, odvádí se pouze daně.

Na dohodu o pracovní činnosti pracovat nesmíte a to ani na zkrácený úvazek, protože zaměstnanecký poměr zakládá účast na sociálním pojištění.

U živnostenského listu je situace složitější. Můžete pracovat na živnostenský list jako OSVČ, ale nesmíte odvádět sociální pojištění.

Zda budete povinni odvádět sociální pojištění, je dáno výší výdělku na živnostenský list. Tato výše je každoročně nově stanovována, můžete si ji dohledat ve vyhláškách zákona O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb., nebo si ji zjistit telefonátem na okresní správu sociálního zabezpečení. Limit je 63 865 Kč jako celoroční výdělek pro rok 2015.

V případě, že si vyděláte méně, než je tento daný finanční limit, není založena povinnost odvádět sociální pojištění, to znamená, že vytrváte-li ve studiu kombinovanou/dálkovou formou a nepřesáhnete 26 let, sirotčí důchod Vám bude i nadále vyplácen.

Pokud ale finanční limit přesáhnete, musíte odvést sociální pojištění a pozbudete nároku na sirotčí důchod.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S přáním klidných dní

Tereza Bímová