Sirotčí důchod - kombinované či dálkové studium na SŠ a výdělek

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pobírám sirotčí důchod a jsem studentem/studentkou kombinovaného/dálkového studia SŠ a chtěl/a bych se zeptat, zda mi sirotčí důchod odeberou, pokud budu pracovat na živnostenský list nebo budu pracovat na DPČ či DPP.
Ptáte se nás, zda přijdete o sirotčí důchod, když si při kombinovaném/dálkovém studiu na střední škole zřídíte živnostenský list nebo budete pracovat na DPP či DPČ.

Dobrý den,

abyste dosáhl/a nároku na sirotčí důchod, musíte splňovat tyto podmínky:

  • mít status nezaopatřeného dítěte – za nezaopatřené dítě jste totiž ze zákona považován/a tehdy, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání (§21 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), což děláte.
  • je Vám méně než 26 let
  • neúčastníte se úhrad sociálního pojištění, více viz níže

Vzhledem k tomu, že studujete střední školu kombinovanou/dálkovou formou, tak byste skutečně o sirotčí důchod přišel/a, a to v případě, kdybyste začal/a být účastna na sociálním pojištění.
Na dohodu o provedení práce, která je limitována 300 hod/rok (s limitem 10 000 Kč/měsíc), můžete pracovat a sirotčí důchod Vám bude zachován, protože u DPP není odváděno sociální pojištění, odvádí se pouze daň formou srážky.

Na dohodu o pracovní činnosti pracovat nemůžete, pokud si chcete sirotčí důchod zachovat, a to ani na zkrácený úvazek, protože zaměstnanecký poměr zakládá účast na sociálním pojištění.
U živnostenského listu je situace složitější. Můžete pracovat na živnostenský list jako OSVČ, ale nesmíte odvádět sociální pojištění.

Zda budete povinnen/na odvádět sociální pojistění, je dáno výší výdělku na živnostenský list. Tato výše je každoročně nově stanovována, můžete si ji dohledat ve vyhláškách zákona O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb., nebo si ji zjistit telefonátem na okresní správu sociálního zabezpečení. Limit je 63 865 Kč jako celoroční výdělek pro rok 2015.

V případě, že Váš výdělek bude nižší než tento vyhláškou daný finanční limit, není založena povinnost odvádět sociální pojištění, to znamená, že vytrváte-li ve studiu kombinovanou/dálkovou formou a nepřesáhnete 26 let, sirotčí důchod Vám bude i nadále vyplácen.

Pokud finanční limit přesáhnete, musíte odvést sociální pojištění a pozbudete nároku na sirotčí důchod.

Pokud ovšem budete studovat na vysoké škole a budete studovat prezenčně (výhradně prezenčně), pak si můžete vydělávat jakýmkoli způsobem a o sirotčí důchod nepřijdete.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S pozdravem
Olga Stránská