Sirotčí důchod a potřeba zvýšit příjem

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem student SŠ/VŠ, plnoletý a pobírám sirotčí důchod. Žiji v bytě se spolubydlícím, nikoli se svým rodičem. Chtěl jsem se zeptat, zda dosáhnu na nějaké dávky, nemůžu se sirotčím důchodem vystačit, je to můj jediný příjem. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že příhodnými dávkami, o které můžete požádat ve Vaší životní situaci, jsou příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory), příspěvek na živobytí, případně doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi).

K tomu, abych Vám mohla jednoznačně odpovědět, zda máte na zmíněné dávky nárok, bych potřebovala vědět, jestli Vaše nové bydliště je i Vaším novým trvalým bydlištěm, nebo máte oficiální smlouvu o pronájmu.

Dále kolik peněz pobíráte v sirotčím důchodu, jaké máte náklady na bydlení, kolik procent Vašeho příjmu tyto náklady zabírají. Dle těchto informací o Vaší finanční situaci budou sociální pracovníci případně posuzovat Váš nárok na sociální dávky.

Pokud jste stále veden na stejné adrese trvalého bydliště se svým rodičem, pak můžete zkusit o sociální dávku požádat, budete ale posuzováni společně. To znamená, že Vaše příjmy se budou při posuzování nároku na dávku sčítat, a je také pravděpodobné, že budete muset Vašeho rodiče o své žádosti informovat, abyste od něj dostal potvrzení o výši jeho příjmů.

Pokud máte trvalé bydliště přepsané na svou novou adresu či máte oficiální smlouvu o pronájmu, můžete požádat o dávku sám za sebe.

Pokud máte trvalé bydliště stejné jako rodič, ale de facto spolu nebydlíte ani společně neperete, nevaříte… a chcete tedy požádat o dávku za sebe sama (nechcete aby byly sčítány příjmy Vaše a Vašeho rodiče), je možné na odboru sociálních věcí podat žádost o rozdělení domácnosti, abyste byli posuzováni zvlášť. Tato žádost nemá určený formulář. Je třeba, aby všechny zúčastněné strany čestně prohlásily, že společně nehospodaří tj. nesdílejí společně domácnost.

Dávky jsou v zásadě dvojí:

  1. dávky státní sociální podpory – více na http://www.mpsv.cz/cs/2
  2. dávky pomoci v hmotné nouzi – více na http://www.mpsv.cz/cs/5

Člověkem, který by Vám při výběru dávky mohl pomoci a to i s vyplněním formulářů, je pracovnice odboru sociálních věcí, pod kterou spadáte (obvykle dle místa bydliště či počátečních písmen příjmení) v místě Vašeho trvalého bydliště na městské části/obecním úřadě.

Formuláře žádosti o dávky existují i v elektronické podobě na http://portal.mpsv.cz/forms/

Přeji dobré pořízení a vlídné úředníky
Tereza Bímová