Jak docílit toho, aby sirotčí důchod chodil na můj účet?

Odpověď na dotaz ze dne 3. října 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych jednu otázku. Tento měsíc mi má být osmnáct a moje matka dostává mé sirotci, jenže je tu problém... S matkou se moc neshodnu v názorech a nemám s ní moc dobrý vztah. Po osmnácti bych se ráda odstěhovala, jenže nevím jestli důchod po osmnácti připadá jen mně nebo abych ho dostávala na sebe musím si o to požádat. Co pro to mám udělat abych ho dostávala na sebe? Děkuji za odpověď.
Hanka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám nyní v říjnu bude 18 let. Poté byste se ráda odstěhovala, s mámou nemáte dobrý vztah a neshodnete se. Chcete vědět, co a jak je potřeba udělat, aby sirotčí důchod po dovršení plnoletosti chodil Vám, tam, kam si přejete.

Dobrý den, Hanko,

nejprve obecněji k nároku na sirotčí důchod.

Nepíšete, zda v současné době například studujete a budete studovat i po svých osmnáctinách. Tato informace je důležitá z toho důvodu, že sirotčí důchod náleží pouze tzv. nezaopatřenému dítěti. Nezaopatřeným dítětem se pro potřeby nároku na sirotčí důchod rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku , pokud

· se soustavně připravuje na budoucí povolání (čili studuje)

· nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

· z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Přetrvá-li tedy podle těchto podmínek Váš nárok na sirotčí důchod i po dovršení 18.-tého roku života a budete-li si přát dostávat sirotčí důchod „do svých rukou“, je potřeba, abyste osobně navštívila důchodové oddělení Vám příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Příslušnost k té které OSSZ určuje Vaše trvalé bydliště. Na pobočce si vyžádáte a vyplníte formulář s rozhodnutím, že chcete ve své plnoletosti dostávat sirotčí důchod na svůj účet.

K formuláři bude potřeba doložit potvrzení o studiu. Potvrzení budete i nadále zasílat pravidelně na OSSZ, dokud neukončíte středoškolská či vysokoškolská studia nebo neukončíte pobírání sirotčího důchodu z jiných důvodů.

Změny v nároku (ukončíte studium, přerušíte studium, apod.) na sirotčí důchod jste povinna hlásit na OSSZ do 8 dnů.

S konkrétnějšími dotazy ohledně výplaty sirotčího důchodu se můžete obrátit na Call centrum České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00). Sdělíte-li své rodné číslo, můžete se bavit o Vaší záležitosti zcela konkrétně.

Přeji úspěšné vyřízení věci a příjemné podzimní dny.

Juliána Bindásová