Je dálkové studium překážkou pro přiznání sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 29. října 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den mam dotaz když ted studuji střední skolu pobiram sirotci duchod tak když ji budu studovat dále dalkove jestli mam stále narok na sirotci duchod dekuji za odpověď Mirka
Mirka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že studujete střední školu a pobíráte sirotčí důchod. Ptáte se, zdali budete mít i dále nárok na sirotčí důchod v případě, že začnete studovat dálkově.

Dobrý den, slečno Mirko,

pokud budete studovat střední školu dálkovou formou, mohla byste o sirotčí důchod přijít v případě, že byste začala být účastna na sociálním pojištění. Studovat dálkově a pracovat a zároveň si zachovat sirotčí důchod můžete za těchto podmínek:

Na dohodu o provedení práce, která je limitována 300 hod/rok (s limitem 10 000 Kč/měsíc), můžete pracovat, protože u DPP není odváděno sociální pojištění a odvádí se pouze daně.

Na dohodu o pracovní činnosti pracovat nesmíte a to ani na zkrácený úvazek, protože zaměstnanecký poměr zakládá účast na sociálním pojištění.

U živnostenského listu je situace složitější. Můžete pracovat na živnostenský list jako OSVČ, ale nesmíte odvádět sociální pojištění. Zda budete povinna odvádět sociální pojištění, je dáno výší výdělku na živnostenský list. Tato výše je každoročně nově stanovována, můžete si ji dohledat ve vyhláškách zákona O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb., nebo si ji zjistit telefonátem na okresní správu sociálního zabezpečení. Limit je 62 121 Kč jako celoroční výdělek pro rok 2013.

V případě, že si vyděláte méně než je tento daný finanční limit, není založena povinnost odvádět sociální pojištění, to znamená, že vytrváte-li ve studiu dálkovou formou a nepřesáhnete 26 let, sirotčí důchod Vám bude i nadále vyplácen.

Pokud ale finanční limit přesáhnete, musíte odvést sociální pojištění a pozbudete nároku na sirotčí důchod.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00). Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S pozdravem

Olga Cordiner