Jaký typ studia je uznáván pro nárok sirotčího důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 5. listopadu 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké druhy škol a typ studia je platný nebo není pro získání sirotčího důchodu ?
Katka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jaké druhy škol a typy studia jsou platné pro přiznání sirotčího důchodu.

Dobrý den, Katko,

pro nárokování sirotčího důchodu se musíte soustavně připravovat na budoucí povolání (mít status studenta), za což se považuje:

a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou:

  1. studia za trvání služebního poměru,

  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné, nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením, prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,

c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

Studiem na středních školách se rozumí studium

a) na středních školách a konzervatořích zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení,

b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti,

c) na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Studiem na vysokých školách se rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Status studenta Vám také zůstává, pokud studujete jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků s celotýdenní výukou na některé z institucí, které uvádí na svém seznamu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro další podrobnější informace ohledně sirotčího důchodu můžete kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení  na telefonním čísle 257 062 860 v otevíracích hodinách.

S přáním hezkého dne

Anežka Moravcová