Výpočet sirotčí důchod a jeho pobírání ve dvou zemích

Odpověď na dotaz ze dne 10. listopadu 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, žila jsem posledních 12 let s manželem mé matky (nevlastním otcem), který pobíral starobní důchod z Rakouska, jakožto státní příslušník Rakouska. V Rakousku mi přiznali sirotčí důchod. První otázkou by bylo, zda bych neměla možnost mít vyplácen důchod z ČR, druhou, jelikož nevlastní otec měl v době úmrtí již 65 let, a měl pobírat od 65 vyšší důchod, jen si o něj nestačil před smrtí požádat, zda by neměla být částka počítána z již zvýšeného důchodu. Děkuji za odpověď, M. S.
Miroslava Slana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Po nevlastním otci, se kterým jste posledních 12 let žila v Rakousku, Vám byl přiznaný sirotčí důchod. Otec byl občanem Rakouska. Vaše první otázka zní, zda je možné pobírat sirotčí důchod z České republiky. Ve druhé se ptáte, zda by neměl být Váš sirotčí důchod počítán ze zvýšené částky starobního důchodu, který by Vašemu otci po šestapadesátém roce života náležel, pokud by si o něj stihl zažádat.

Vážená paní Slaná,

první otázku jsem si byla schopna vyložit dvěma způsoby:

a) ptáte se, zda by bylo možné nárokovat sirotčí důchod i v České republice. To by bylo možné v případě, že by Váš nevlastní otec po určitou dobu v České republice pracoval, a to tak dlouho, aby naplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod (a to i předčasný důchod). V jiném případě nelze po něm sirotčí důchod v ČR nárokovat.

b) ptáte se, zda je možné pobírat sirotčí důchod přiznaný v Rakousku v České republice. To možné je, a to tak, že si domluvíte převod z Rakouska. Je pak potřeba zjistit si podmínky převodu u příslušné instituce, která má výplatu sirotčích důchodů v kompetenci. Pro výplatu důchodů z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a ze států, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, platí, že důchod nesmí být snížen, pozastaven, odňat, z důvodu, že jejich příjemce bydlí v ČR. Více informací naleznete na portálu České správy sociálního zabezpečení

Co se týče druhé otázky, můžu se pouze dohadovat, že pokud Váš otec nestihl podat žádost o zvýšení starobního důchodu, nebude možné nárokovat vyšší sirotčí důchod, který se od starobního důchodu nevlastního otce odvíjí. Opět bych navrhovala kontaktovat příslušnou rakouskou instituci, protože jejich postup v podobné situaci může být jiný než postup úřadů v ČR.

S pozdravem

Juliána Bindásová