Přijde maminka o vdovský důchod, pokud přeruším studium?

Odpověď na dotaz ze dne 24. prosince 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. V březnu 2014 mi bude 26 let, chci se hlásit na VŠ, budu mít dále nárok na sirotčí důchod i po mých narozeninách, dokud mi bude 26 let...nebo v den mých narozenin můj nárok zaniká.A poslední dotaz.Sestře je 21 let a chce na čas skončit VŠ, ale má strach, že když obě nebudeme studovat a já za pár měsíců dovrším 26 roku, přijde maminka o vdovský důchod. Maminka se narodila červenec 1965, a tatínek zemřel 2004. Od tohoto roku já i sestra pobíráme sirotčí důchod a maminka vdovský.Zajímalo by mě jestli závisí na našem studiu, aby maminka měla stále nárok na vdovský důchod?
Nikola
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že v březnu 2014 dovršíte 26 let věku. Spolu se sestrou každá pobíráte po tatínkovi sirotčí důchod a maminka vdovský. Chcete se hlásit na VŠ a ptáte se, zda Vám bude sirotčí důchod vyplácen i v době, kdy dosáhnete 26 let. Sestře je 21 let, ale plánuje na čas VŠ přerušit. Obáváte se, aby v takové situaci maminka nepřišla o vdovský důchod.

Dobrý den, paní Nikolo,

na sirotčí důchod  má nárok nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepřesáhlo hranici 26 let věku (jinými slovy má status studenta). I když začnete studovat VŠ, dosažením 26 let věku – tzn. ke dni Vašich 26. narozenin, nárok na důchod ztratíte. Fakt, že dosáhnete 26 let věku (třebaže nebudete končit studium), jste na okresní správě sociálního zabezpečení povinna hlásit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se tak stane.

Co se týče maminčina nároku na vdovský důchod, jsou tu podmínky, za kterých pozůstalé ženě důchod náleží. K Vaší otázce, zda maminčin důchod závisí na studiu Vašem či Vaší sestry platí, že v tuto chvíli ano. Když nebude žádná z Vás studovat a maminka v tu dobu nebude naplňovat ani jinou z podmínek pro zachování nároku na důchod, pak o něj přijde.
Pokud však splní některou z podmínek do pěti let od doby, kdy na důchod pozbude nároku, pak bude mít znovu nárok na vdovský důchod. Mamince byl vdovský důchod přiznán před 1.1.2010, tedy se její nárok na obnovení důchodu bude posuzovat dle starší úpravy zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2009.

Pro konkrétní odpověď Vám doporučuji se obrátit na Call centrum ČSSZ – tel. 257 062 860, která Vám, sestře i mamince pozůstalostní důchody vyplácí. Jeho otevírací dobu najdete na www.cssz.cz. Pokud sdělíte pracovnici maminčino nebo své rodné číslo, můžete se bavit o všem, co Vás v souvislosti s pozůstalostními důchody zajímá.

S pozdravem

Tereza Bímová