Mám nárok na sirotčí důchod při změně zaměstnání za studiu?

Odpověď na dotaz ze dne 22. ledna 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám ještě nárok na sirotčí důchod tehdy, když opustím zaměstnání a rozhodla bych se znovu studovat. Po střední škole jsem nastoupila do pracovního poměru, kde pracuji 2 roky a začínám třetí. Pokud bych přišla o práci nebo opustila práci a přihlásila se k vysokoškolskému studiu, mám nárok dostat do 26 let sirotčí důchod, nebo se toto posuzuje dle určité odpracované doby a nyní bych již na něj neměla nárok? Děkuji Vám moc za odpověď S.
Soňa
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete že nyní jste třetím rokem v zaměstnání, a ptáte se, zda budete mít nárok na sirotčí důchod do 26 let, pokud byste opustila nebo přišla o práci a přihlásila se na vysokou školu.

Dobrý den, Soňo,

nárok  na sirotčí důchod v tomto případě mít budete (po dobu studia až do 26 let) a to za podmínek, že budete studovat formou denního studia. Pokud byste studovala formou distanční či kombinovanou, je potřeba, abyste nevykonávala výdělečnou činnost, která zakládá povinnost platit důchodové a sociální  pojištění. O možnostech přivýdělku k důchodu při kombinovaném studiu naleznete více informací přímo na tomto portálu. Přiznání  sirotčího důchodu a  jeho výpočet nijak nesouvisí s Vaší odpracovanou dobou v zaměstnání.
Sirotčí důchod se dle zákona přiznává nezaopatřenému dítěti, jehož rodič splňoval ke dni smrti potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod a nebo alespoň polovinu této doby.
Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

S úctou a pozdravem

Irena Buchtová