Jak je možné obdržet sirotčí dúchod zpězně?

Odpověď na dotaz ze dne 5. března 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den mám dotaz ,mám dceru ktere bude 18 let jelikož její otec zemřel v necelích 15 letech .ma tim pádem nárok na sirotči duchod pozpatku .děkuji
Monika
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete o své dceři, které zemřel otec v jejích necelých 15 letech. Dceři bude brzy 18 let. Ptáte se, jestli má dcera nárok na zpětné vyplacení sirotčího důchodu.

Dobrý den, paní Moniko,

pro to, aby Vaše dcera měla nárok na sirotčí důchod, je nutné splnit dvě podmínky:

1. Dcera musí být tzv. nezaopatřené dítě.  Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i to dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

2.  Její zemřelý otec musel splnit podmínku potřebné doby pojištění (tzn., že odváděl určenou dobu sociální pojištění.

K otázce zpětného vyplácení sirotčího důchodu: pokud výše uvedené podmínky byly splněny, je možné požadovat výplatu důchodu zpětně – maximálně však pět let zpátky.

Zcela přesné informace se dozvíte na Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00), kde po nahlášení rodného čísla dcery Vám sdělí, zdali nárok na sirotčí důchod měla a jak případně o něj žádat.

S přáním všeho dobrého,

Olga Stránská