Nárok na sirotčí důchod po ukončení bakalářského cyklu až do konce akademického roku?

Odpověď na dotaz ze dne 4. srpna 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda mám nárok na sirotčí důchod v případě, že jsem ukončil úspěšně studium Bc. a přijali mě na studium Mgr. (je mi 23 let) avšak na to prezenční studium Mgr. bych ani nezačal chodit, ale status studenta bych měl až do konce školního roku (31.8.) a do toho bych pracoval.
Jan Dvořák
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Vašemu dotazu rozumím tak, že potřebujete odpověď na otázku, zda v období po úspěšném ukončení bakalářského studia až do konce školního roku máte nárok na sirotčí důchod, a to i přestože do prezenčního magisterského studia, na které jste byl přijat, jste se rozhodl již nenastoupit. Navíc byste v tomto období pracoval.

Dobrý den, pane Dvořáku,

ve Vašem případě je potřeba vědět, že nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě se podle § 11 zákona o stání sociální podpoře považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.  

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání, se dle § 14 téhož zákona považuje mj. také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.  Po tuto dobu jste tedy považován za studenta (nezaopatřené dítě) a nárok na sirotčí důchod Vám nezaniká.  

Nevím, jak Vám byl sirotčí důchod vyplácen v minulosti, ale obvyklé je, že se na dobu prázdnin vždy zastavuje a pak s novým potvrzením o studiu v září je za dobu prázdnin vyplacen zpětně a znovu obnoven.

U čerstvých absolventů existuje ochranná lhůta, kdy je jim po řádně ukončeném studiu sirotčí důchod vyplácen ještě následující měsíc.

Co se týká práce, je jedno, zda budete v této době pracovat jako OSVČ či na DPP/DPČ a není určen ani žádný strop Vašeho výdělku. Podmínkou je zůstat na denním studiu a nepřesáhnout 26 let a to splňujete.

Podle zákona je Vaší povinností úřadu oznámit veškeré změny (ukončení a začátek studia) do 8 dní od doby, kdy se tak stane. Pokud úřad přijde na to, že jste sirotčí důchod pobíral neoprávněně, budete ho muset vracet.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S pozdravem,

Olga Stránská