Opomněla jsem poslat potvrzení o studiu, jak dlouho bude trvat jeho obnovení?

Odpověď na dotaz ze dne 22. září 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, dne 27.8. 2014 mi přišel dopis z ČSSZ, že od 31.8.2014 nemám nárok na sirotčí důchod kvůli ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání. Zapomněla jsem poslat potvrzení o studiu, protože to za mě posílala moje střední škola (takže jsem ani nevěděla, že to mám poslat) a od 10.7.2014 jsem vedena jako student na VŠ. Jak dlouho může trvat obnovení důchodu a mám nárok na zpětné vyplacení? Předem děkuji za odpověď.
Zdenka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že ČSSZ Vám ukončila výplatu sirotčího důchodu z důvodu pominutí nároku. Konstatujete, že se tak stalo proto, že jste nevědomky včas nezaslala potvrzení o pokračování v dalším studiu (od 10.7.2014 jste studentkou VŠ). Ptáte se nás, jak dlouho může trvat obnovení sirotčího důchodu a zda máte nárok na zpětné vyplacení tohoto důchodu.

Dobrý den, paní Zdenko,

řešení je jednoduché. ČSSZ postačí zaslat dopis s žádostí o uvolnění/obnovu výplaty a jeho zpětného doplacení a potvrzení o studiu, které vydá vysoká škola.

Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo ČSSZ, přitom neopomenout uvést číslo jednací, pod kterým je sirotčí důchod evidován (Vaše rodné číslo), nebo předat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správě). Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno. Nezapomeňte tedy každý rok předložit ČSSZ aktuální potvrzení školy o studiu.

Na vyřízení žádostí má ČSSZ lhůtu 90 dní. Běžné nekomplikované žádosti vyřizují do měsíce a půl.

Konkrétní informace o svém sirotčím důchodu můžete získat v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00) po sdělení Vašeho rodného čísla.

S pozdravem

Oldřich Hanibal