Nárok na sirotčí důchod v období akademických prázdnin

Odpověď na dotaz ze dne 1. října 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, studuji vysokou školu a pobírám sirotčí důchod od Ministerstva vnitra. 1. června budu mít státnice a od 17. července budu studentem jiné vysoké školy. Budu mít i nadále nárok na sirotčí důchod? Proplatí se mi důchod i za období, kdy nebudu studentem ani jedné školy (od 1. 6. do 17. 7.)? Někde jsem četla, že od ukončení jedné vysoké školy a začátkem studia druhé vysoké školy musí být časová prodleva nejdéle 1 měsíc, jinak nárok na sirotčí důchod zaniká.
Lucie
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda budete mít nadále nárok na sirotčí důchod, pokud po státnicích budete přijata k dalšímu studiu na jiné VŠ a zda by Vám byl proplacen důchod i v mezidobí od 1.6. do 17.7., kdy studentkou nebudete.

Dobrý den, Lucie,

nepíšete, kolik Vám je let. Protože na nárok na sirotčí důchod má vliv i nezaopatřenost dítěte, začnu nejprve jeho definicí. Nezaopatřeným dítětem se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Jak z předchozí věty vyplývá, pro nárok na sirotčí důchod musíte navíc splňovat soustavnost přípravy na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se podle zákona o důchodovém pojištění považuje mj. doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole (to platí obdobně, jde-li o studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu). V mezidobí od 1.6. do 17.7. tedy budete nadále považována za studentku soustavně se připravující na budoucí povolání (nezaopatřené dítě) a nárok na sirotčí důchod Vám nezanikne.

Nezapomeňte po přijetí na VŠ zaslat ČSSZ potvrzení o studiu nebo jej předat prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské). Konkrétní informace o svém sirotčím důchodu můžete získat v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek 8.0014.00) po sdělení Vašeho rodného čísla.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal