Sestra si přeje z důvodu dlouhodobých vztahů v rodině v závěti zvýhodnit jednoho ze svých synů. Jak to může udělat?

Odpověď na dotaz ze dne 17. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, moje sestra (63 let) je dlouhdobě nemocná a nyní je po operaci v nemocnici a podle lékařů se již domů (do bytu) nevrátí, predikují, že v nebližší době to již její organismus nezvládne.... Od sestry vím, že asi před rokem sepsala závěť. Není a nebyla vdaná, ale má dva syny. Mladší byl vždy při ní, pomáhal a osobně se o ní staral nejen v době nemoci, ale i když byla zdravá a něco potřebovala. Starší syn se od ní distancoval, jakmile dospěl a odstěhoval se. Nenavštěvoval ji, nezajímal se o ní (a i o zbytek rodiny) a také v převážné většině nereagoval na její dotazy o něm. Navíc se asi během posledních 8 let zadlužil (až 800.000 Kč), takže je v insolvenci, bydlí někde na ubytovně a v podstatě stále nekomunikuje, přestože byl uvědoměný o momentálním zdravotním stavu matky, opět neprojevil zájem. Sestra se mi již na počátku loňského roku svěřila, že by v závěti chtěla svůj byt (v osobním vlastnictví) odkázat mladšímu synovi, ale protože i starší syn patří do stejné neopominutelné dědičské skupiny, obává se, že starší syn si bude byt, logicky, také nárokovat. Potřebovala by vědět, zda je nějaká možnost, aby starší syn nedostal polovinu dědictví, ale protože má na dědictví nárok, tak by mu chtěla odkázat pouze malou část, což jsou peníze na účtu (asi 30.000 Kč) a vybavení bytu (lednice, TV, PC, pračka nebo i nábytek, pokud by se mu hodil, ale vše je již minimálně 6 až 10 let staré). Neví, zda by to "prošlo" , popřípadě by uvítala radu, jak by měla toto své přání v závěti uvést, aby závěť byla platná. Vzhledem k dluhům staršího brata se obává, že ten bude chtít byt prodat a peníze použít na svůj dluh a zase by neměl nic. Sestra však chce byt poskytnout mladšímu synovi, který si chce založit s přítelkyní rodinu a nynější vysoký pronájem, který si syn platí mu toto neumožňuje . Sestra má pouze zjištěno, že toho staršího syna nemůže zcela vydědit, že má nárok a svůj povinný díl, ale nevíme, jak velký by ten povinný díl měl být. Moc děkuji za případnou radu. Jarmila

Jaja
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vaše sestra je dlouhodobě nemocná, dle lékařů se nyní krátí prognóza jejího života. Je svobodná a má dva syny. Starší se od ní v dospělosti distancoval, nereagoval na její snahy o komunikaci a během života se zadlužil. Mladší byl vždy ochoten pomoci a podporoval ji ve zdraví a následně i v době nemoci. Přála by si upravit svou pozůstalost ve prospěch mladšího syna. Ví, že oba synové patří do nepominutelné dědické skupiny a také, že existuje institut vydědění, kdy by starší syn měl nárok jen na povinný díl pozůstalosti. Ptáte se, jak velký by povinný díl měl být.

Dobrý den,

Vaše sestra má několikero možností, jak postupovat. Je pravdou, že oba synové jsou tzv. nepominutelnými dědici, tj. náleží jim ze zákona díl pozůstalosti. Existují ale instituty, které dovolují toto pravidlo obejít v zákonem definovaných případech.

První možností je vydědění staršího syna. V dotazu píšete, že má Vaše sestra zjištěno, že tento krok nebude možný, podle popisu situace mi však takový postup nereálný nepřijde. Vydědit lze potomka z výslovně uvedených důvodů, mezi které patří mj. vedení trvale nezřízeného života, neprojevování opravdového zájmu o dotčeného rodiče či neposkytnutí potřebné pomoci rodiči v nouzi. Dávám proto ke zvážení, zda by Vaše sestra prohlášení o vydědění nezvážila sepsat, nejlépe s pomocí notáře. Jejím dědicem by tak byl pouze mladší syn. Je nicméně nutno upozornit, že vyděděný potomek může po smrti rodiče v dědickém řízení vydědění rozporovat. O to podstatnější je, aby bylo prohlášení o vydědění sepsáno s notářem.

Další možností je sepsání závěti, ve které Vaše sestra vše zůstaví mladšímu synovi. Dnes již neplatí, že opominutí nepominutelného dědice v závěti způsobuje neplatnost závěti. Staršímu synovi by tedy náležel pouze povinný díl, který u zletilého dědice činí ¼ toho, co by jinak dědil dle zákonné posloupnosti. U dvou dědiců by měl dědit polovinu, tj. povinným dílem by mu připadla pouhá osmina. Zbylých sedm osmin by připadlo jejímu mladšímu synovi. Opomenutý nepominutelný dědic nemá právo na klasický dědický podíl z pozůstalosti (např. právě část nemovitosti apod.), ale jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.

Poslední možností je kombinace výše uvedených variant. Vaše sestra může sepsat závěť, ve které by osminu svého majetku (může sama zvolit, co konkrétně) zůstavila staršímu synovi, zbytek pak mladšímu. V každém případě doporučuji konzultovat situaci s advokátem nebo notářem a následně ať už závěť, nebo prohlášení o vydědění sepsat s notářem. Notář zajistí uložení listin do elektronické evidence. Tak bude zajištěno, že se o nich v případném dědickém řízení bude vědět a nedojde k jejich ztracení/zničení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz