Sestra je v exekuci, chci se vzdát svého dílu dědictví v její prospěch. Musí jej přijmout?

Odpověď na dotaz ze dne 29. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Chci se vzdát v průběhu dědického řízení své části dědictví podle § 1490 ve prospěch své sestry která je v exekuci.Musí nebo nemusí ho příjmout?
Lída

Dobrý den,

zákon rozlišuje vzdání se dědictví a odmítnutí dědictví. Vzdání se dědictví předpokládá vzdání se svého dědického podílu ve prospěch jiného dědice, který dědictví přijímá. Přijímající dědic samozřejmě dědictví přijmout nemusí, pak se ovšem nebude jednat o vzdání se dědictví ve prospěch tohoto dědice.

Přijmout dědictví dědic nemusí ani v případě, že je v exekuci. Na dispoziční úkony dědice v rámci dědického řízení, tj. na odmítnutí dědictví nebo odmítnutí dědického podílu, jehož by se jiný dědic ve prospěch tohoto dědice chtěl vzdát, nelze exekučně postihnout. Věřitelé by však odmítnutí dědictví ze strany dědice v exekuci nebo odmítnutí dědického podílu jiného dědice mohli považovat za snahu o zkrácení jejich pohledávky a mohli by z tohoto důvodu podat tzv. odpůrčí žalobu.

S pozdravem

Barbora Vráblová