S manželem máme byt a oba dvě děti z předchozích manželství. Kdyby jeden z nás zemřel, pomůže závěť druhému v bytě zůstat?

Odpověď na dotaz ze dne 22. března 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, já a manžel máme byt v OV a je ve společném vlastnictví.....Pokud některý z nás zemře, nebude včas sepsána závěť, jaký podíl a vlastnická práva zůstanou přeživšímu manželovi /jde mi o to, aby měl jistotu bezproblémového dožití v tomto bytě a možnost případně byt prodat/. Upřesňuji, že máme 4 děti /manžel dvě dcery, já dva syny z předchozích manželství, nikdo z nich si nic nenárokuje, ale situace se může změnit....Lze případně učinit závěť /bylo by to lepší?/, kde jeden druhému odkážeme svůj podíl a částka pro děti by byla nižší /neopominutelné dědictví../. Omlouvám se, že zdržuji a děkuji za radu.
Jiřina

Dobrý den,

bez závěti zůstane přeživšímu manželovi jeho polovina bytu jako podíl na vašem společném jmění manželů. Druhá polovina bytu po pozůstalém manželovi se stane součástí pozůstalosti a bude dle zákonné dědické posloupnosti rozdělena mezi přeživšího manžela a dvě děti pozůstalého manžela. Každému z nich pak bude náležet jedna třetina z této poloviny, tedy jedna šestina bytu.

Z praktického hlediska bych doporučovala závěť sepsat a zůstavit celou svou polovinu bytu druhému manželovi. Sepsáním závěti se jednak může urychlit projednávání pozůstalosti, jednak tím dopředu vyřešíte majetkové vztahy k bytu, čímž bude situace pro všechny zúčastněné právně přehlednější. Zbývající pozůstalosti se pak rozdělí buď podle dalšího pokynu v závěti (bude-li závěť řešit i rozdělení dalšího majetku) nebo podle zákonné dědické posloupnosti tak, že přeživšímu manželovi a dvěma dětem zemřelého manžela případně jedna třetina pozůstalosti.

Pokud by pozůstalost měla být tvořena pouze bytem a nebude možné uspokojit nárok dětí jako nepominutelných dědiců z jiného majetku v pozůstalosti, bude přeživší manžel muset dětem zemřelého manžela vyplatit peněžitou částku odpovídající jejich povinnému dílu. Povinný díl nezletilého dítěte představuje tři čtvrtiny dědického podílu, který by dítě dědilo ze zákona (ve Vašem případě tři čtvrtiny z jedné šestiny bytu), povinný díl zletilého představuje jednu čtvrtinu dědického podílu (ve Vašem případě tedy jednu čtvrtinu z jedné šestiny bytu).

S pozdravem

Barbora Vráblová