S bratrem máme zdědit každý 1/4 domu po otci, 1/2 vlastní bratranec. Vztahuje se nově předkupní právo i na bratrance?

Odpověď na dotaz ze dne 17. června 2021 zobrazit původní dotaz
Měla bych zdědit 1/4 domu po zemřelém otci. Další 1/4 by zdědil bratr. Zbylou 1/2 vlastní již dlouhé roky vzdálený bratranec. Vztahuje se dle nového zákona předkupní právo i na bratrance? T.j. pokud budu já chtít svoji 1/4 prodat, musím ji nejprve nabídnout k odkupu bratrovi (to předpokládám, že do 6 měsíců ano) a i bratranci?
Adela

Dobrý den,

Váš dotaz byl před nedávnou dobou řešen i Nejvyšším soudem ČR. Ten postavil najisto, že předkupní právo se vztahuje jen na dědice, kteří získali část svého podílu smrtí zůstavitele. To znamená, že onoho půl roku od vzniku spoluvlastnictví by předkupní právo měl pouze Váš bratr. Vašemu vzdálenému bratranci předkupní právo nesvědčí ani v případě Vašeho podílu, ani u podílu Vašeho bratra.

S pozdravem

Barbora Vráblová