Rodiče v závěti stanovili jediným dědicem mého syna. Jak postupovat, kdyby můj bratr závěť rodičů zpochybnil?

Odpověď na dotaz ze dne 6. 6. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mám dotaz ohledně platnosti poslední vůle. Rodiče, kteří zemřeli během několika málo dnů po sobě, sepsali poslední vůli, kde jako jediného dědice uvedli mého syna. Mne jako dceru a mého bratra v závěti vysloveně žádají, abychom jejich poslední vůli respektovali. Mého bratra a jeho rodinu chtěli tímto přáním odstavit od svého majetku pro jejich nezájem o dlouhodobě těžce nemocné rodiče, kdy veškerou péči o ně nechali na mě jako dceři. Pokud bratr tuto poslední vůli napadne, mám nějaké možnosti, jak jejich poslední přání bránit? Dále můj bratr dostal od otce před třemi lety firmu, mohl byste nám poradit jakým způsobem se stanoví hodnota darované firmy? Děkuji, Štěpánová

Lucie
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vaši rodiče zemřeli a ve své poslední vůli jako jediného dědice uvádějí Vašeho syna a žádají Vás i Vašeho bratra, abyste toto přání respektovali. Ptáte se, jak je možné se bránit, kdyby závěť bratr napadnul. Dále Vás zajímá, jak je možné stanovit hodnotu firmy, kterou Váš bratr před třemi lety dostal od otce darem.

Dobrý den,

spory o dědické právo řeší buď notář v dědickém řízení nebo soud. Jestliže se Váš bratr bude domáhat svého dědického práva jako potomek zemřelých rodičů, přestože rodiče sepsali závěť, bude o tomto sporu rozhodovat notář. Jestliže má notář k dispozici závěť Vašich rodičů, rozhodne o tom, kdo bude dědicem, sám na základě právního posouzení. Nebude tedy třeba, abyste vy sama závěť Vašich rodičů jakýmkoliv způsobem bránila.

Jestliže Vašeho bratra Vaši rodiče v závěti výslovně vydědili, pak může Váš bratr podat žalobu, ve které bude vydědění zpochybňovat. Je pak na Vašem bratrovi, Vás a ostatních dědicích, abyste prokazovali, že Vaši rodiče bratra vydědili v souladu se zákonem. Zde by bylo třeba všemi dostupnými důkazy prokázat, že Váš bratr nejevil o rodiče zájem.

Pokud bude Váš bratr zpochybňovat platnost a existenci samotné závěti (tzn. např. bude tvrdit, že je závěť neplatná, protože rodiče nebyli k sepsání závěti způsobilí, nebo že byli k jejímu sepsání donuceni, nebo že je závěť zfalšovaná apod.), pak bude o tomto sporu rovněž rozhodovat soud na základě podané žaloby. V tomto řízení by soud musel provádět dokazování pomocí výslechů svědků a dědiců, předložení listin, zpracování znaleckých posudků apod.

Co se týče stanovení hodnoty obchodní společnosti, doporučuji se obrátit buď na management předmětné firmy, nebo na profesionální kanceláře, které se zabývají oceňováním obchodních podniků. Rovněž se lze obrátit na soudního znalce, který hodnotu obchodní společnosti stanoví na základě vypracování znaleckého posudku.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz