Řešíme dědictví po otci. Může matka použít peníze na svém účtu k investicím před skončením dědického řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 29. října 2020 zobrazit původní dotaz
Rešíme dědictví po otci, do kterého patří i peníze, které má na účtě matka a po vyrovnání společného jmění manželů by měl být zbytek rozdělen v dědictví. Zatím proběhlo řízení u notáře, kde se pouze zjistil stav. Matka v současné době plánuje, v podstatě na "nátlak" bratra, větší investice. Má právo použít peníze ze svého účtu (tj. z účtu který spadá do vyrovnani SJM a tedy i dědictví) ještě před ukončením dědického řízení?
Hana

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že polovina majetku ve společném jmění manželů, včetně poloviny peněz na účtu, náleží matce, domnívám se, že má právo alespoň v tomto rozsahu s penězi disponovat i před koncem dědického řízení. Pokud však jde o peníze, které přesahují matčin podíl na společném jmění manželů, jedná se o pozůstalost, se kterou lze nakládat až v okamžiku, kdy jsou dědicům potvrzeny jejich dědické podíly a dědické řízení je ukončeno.

Zároveň je třeba si uvědomit, že hodnota majetku se stanovuje k okamžiku úmrtí otce. To se týká i peněz na bankovním účtu. Pokud by matka z účtu vybírala více, než kolik představuje její podíl na společném jmění manželů, může být následně povinna vyplatit „přečerpanou“ část ostatním dědicům. Jinak by totiž došlo ke zkrácení jejich dědických podílů.

Obecně bych proto matce doporučila nechat větší investice na období po skončení dědického řízení, pokud tyto investice nejsou skutečně třeba. Usnadní to vyřízení dědictví a dědické řízení snad skončí i dříve. Pak už si s penězi budou matka nebo bratr moci nakládat dle vlastní úvahy.

S pozdravem

Barbora Vráblová