Rád bych pro svého tatínka zajistil péči doma. Existuje možnost, jak zajistit lékařskou péči v domácím prostředí?

Odpověď na dotaz ze dne 29. 5. 2023 zobrazit původní dotaz

Prosil by moc jak bysem měl udělat aby byl tatínek moji péči doma a byl by nakej lékař který by ošetřoval tatínka .

Lacko Gustav
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že byste doma rád pečoval o svého tatínka. Obracíte se na nás s dotazem, zda je možné zajistit lékaře, který by tatínkovi poskytoval péči v domácím prostředí.

Dobrý den,

ve svém dotazu neuvádíte, v jakém je Váš tatínek zdravotním stavu a jakou zdravotní péči by v domácím prostředí potřeboval. Pokusím se proto nastínit Vám obecněji možnosti, které pro zajištění péče v domácím prostředí mohou připadat v úvahu. V první řadě se ohledně zajištění zdravotní péče můžete obrátit na tatínkova praktického lékaře. Řada praktických lékařů nabízí svým pacientům návštěvní službu a v případě, kdy se jedná o nemocného ve zhoršeném zdravotním stavu s omezenou pohyblivostí, mohou vyšetření nemocného provést v jeho domácím prostředí.

Ambulantní specialisté až na výjimky péči v domácím prostředí pacienta neposkytují. Pokud nemocný potřebuje vyšetřit v odborné ambulanci a z důvodu špatného zdravotního stavu nebo omezené pohyblivosti není schopen se k lékaři samostatné dopravit, je možné obrátit se na praktického lékaře s žádostí o vystavení poukazu na převoz sanitkou.

Odbornou ošetřovatelskou péči, jako jsou například převazy, péče o rány nebo podávání léků či infuzí v domácím prostředí, je možné zajistit prostřednictvím některé z agentur domácí ošetřovatelské péče. Takovouto péči předepisuje praktický lékař a s výjimkou některých specializovaných úkonů je hrazena ze zdravotního pojištění. Zdravotní sestra pak dochází za nemocným domů a péči, kterou lékař předepsal, provádí přímo u nemocného doma.

Vzhledem k tomu, že se na nás obracíte na portálu umirani.cz, věnovaném péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, doplňuji ještě informaci o zajištění péče v závěru života. Pokud byste o tatínka rád pečoval doma až do konce jeho života, v péči Vás v závěru tatínkova života může podpořit některý z domácích hospiců. Jedná se o týmy odborníků (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní), kteří docházejí za nemocným a jeho blízkými domů a jsou jim po dobu péče o nevyléčitelně nemocného člověka k dispozici. Vzhledem k tomu, že úhrada domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění zdaleka nepokrývá náklady na poskytování takovéto péče, bývá u domácí hospicové péče obvykle vyžadována finanční spoluúčast nemocného. Konkrétní podmínky poskytování péče se nicméně mohou u jednotlivých poskytovatelů domácí hospicové péče lišit. Většina domácích hospiců v České republice má dojezdovou vzdálenost do 30 km od místa, kde sídlí, ale některé domácí hospice mají dojezdovou vzdálenost delší nebo z ní poskytují výjimky, například pokud se jedná o péči v oblasti, kterou nepokrývá jiný domácí hospic.

Držím palce, aby se Vám podařilo zajistit pro tatínka vyhovující péči co nejdříve.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz