Proč mi byl odebrán vdovecký důchod a za jakých podmínek byla možná jeho obnova?

Odpověď na dotaz ze dne 24. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den v roce 1995me zemřela manželka nechala mě tu dvě nezaopatřené děti které jsem se o ně staral v roce 2000 jsem je nezvládal a odebrali mě je do dětského domova bral jsem na ně sirotčí a vdovský důchod ano chápu že přijdu o syrotci ale proč mě odebrali i vdovský důchod to nechápu a těd nastane otázka kdyby by jsme neměli děti na to chci odpověď dá se ještě obnovit? Děkuji

Bohuslav
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete nám, že jste v roce 1995 ovdověl. V té době jste se staral o dvě nezaopatřené nezletilé děti. Pobíral jste na ně sirotčí důchody a sám jste měl vdovecký důchod. Po čase jste přestal péči o děti zvládat a děti byly v roce 2000 umístěny do dětského domova. Přišel jste tak o všechny pozůstalostní důchody. Nerozumíte tomu, proč jste přišel i o Váš vdovecký. Ptáte se na to, pokud byste děti neměl, zdali jste pak mohl žádat o obnovení vdoveckého důchodu.

Dobrý den, pane Bohuslave,

po úmrtí manželky jste měl nárok na vdovecký důchod po dobu jednoho roku, tedy do roku 1996.
Poté bylo možné jeho pokračování jen v případě, že jste ihned nebo nejpozději do 5 let (dle starého znění Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. před 1.1.2010), splnil jednu z následujících podmínek:
• pečoval jste o nezaopatřené dítě (studující maximálně do 26 let věku),
• pečoval jste o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
• pečoval jste o svého rodiče nebo rodiče zemřelé manželky, který s Vámi žil ve společné domácnosti a byl závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),
• byl jste sám invalidní ve třetím stupni,
• dosáhl jste věku 58 let nebo důchodového věku (podmínka věku se vztahuje ke starému znění zákona pro ovdovělé před rokem 2010).

V momentě, kdy Vaše děti přešly do ústavní výchovy (v roce 2000), jste přestal splňovat podmínku – péče o nezaopatřené dítě. Pro pokračování vdoveckého důchodu byste, v té době nebo nejpozději do pěti let (do roku 2005), musel splnit některou z dalších podmínek uvedených výše. Patrně jste žádnou nesplnil, a proto jste již na vdovecký důchod nárok neměl.

Pro přesné informace se můžete obrátit osobně nebo telefonicky na Českou správu sociální zabezpečení.

Za poradnu

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz