Probíhá dědické řízení po zesnulém otci. Mohu žádat po bratrovi účast na úhradě, když zhotovení hrobu nechce?

Odpověď na dotaz ze dne 3. února 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, Chtěla bych se s Vámi poradit. Nedávno mi zesnul otec probíhá dědické řízení. Chtěla bych nechat zhotovit hrob , můžu v dědickém řízení žádat peněžní částku po svém bratrovi který je se mnou účastníkem dědického řízení pozůstalosti po otci ? Bratr s hrobem nesouhlasí, můžu i přesto po něm žádat danou peněžní částku? Mohu to bratrovi právně něčím podložit? Děkuji s pozdravem Zounová Miroslava
Miroslava

Dobrý den,

domnívám se, že při posouzení Vaší situace je třeba vycházet předně z § 114 občanského zákoníku. Ten říká, že je to primárně zemřelý, kdo je oprávněn rozhodnout o tom, jak chce být pohřben. Pokud o tom za svého života nerozhodne, resp. nezanechá výslovné rozhodnutí, mají o pohřbení po jeho smrti rozhodovat manžel, a není-li manžela, děti zemřelého. Ve Vašem případě je tedy třeba nejprve zjistit, jestli otec nezanechal rozhodnutí o tom, jak si přál být pohřben. Pokud žádné takové rozhodnutí nebo přání po otci není, měli byste o způsobu pohřbení rozhodnout společně s bratrem.

Pokud jde o náklady na pohřeb a opatření pohřebiště, je třeba vycházet z § 114 občanského zákoníku, které říká, že se tyto náklady hradí z pozůstalosti. Pokud pozůstalosti nestačí k pokrytí nákladů na pohřeb a opatření pohřebiště podle přání zemřelého, je třeba zajistit, aby byl zemřelý pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí. Pokud by se náklady na pohřbení otce nehradily z pozůstalosti, ale hradila byste je z vlastních prostředků, vzniká Vám tím nárok uplatnit náklady pohřbu po ostatních dědicích. Ve Vašem případě tedy můžete náklady pohřbu uplatnit po bratrovi jako dalším dědici. Náklady na pohřeb byste si pak měli rozdělit podle velikosti svých dědických podílů, zřejmě tedy na polovinu.

Pokud náklady na pohřbení otce zaplatíte z vlastních prostředků, doporučovala bych zahrnout pak tyto náklady do případné dohody o rozdělení pozůstalosti, kterou budou s bratrem uzavírat. V rámci dohody se můžete domluvit na různých způsobech vypořádání tohoto Vašeho nároku, zejména s ohledem na další majetek v pozůstalosti, který případně budete po otci nabývat.

S pozdravem

Barbora Vráblová