Probíhá dědické řízení po úmrtí maminky. Co bude s bytem, když 2 sourozenci jsou v insolvenci a 4 dají své podíly tatínkovi?

Odpověď na dotaz ze dne 31. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobry den,zemřela mi maminka,o kterou jsem 4 roky pečovala. Tatínek ještě žije. Čekáme na pozůstalostni řízení po mamince. A potřebovala bych poradit. Je nás 6 sourozencú. 1 ma bohužel exekuce a 1 insolvenci. Do pozústalostního řízení bude zahrnut družstevní byt,kde ted bydlí tatínek. 4 sourozenci se chtějí vzdát dĕdictvi ve prospěch tatínka. Ale kvúli te exekuci a insolvenci ostatních 2 sourozencú mám obavu,co bude s bytem,aby mĕl tatínek kde bydlet. Ani tatínek ani já nemáme dost peněz na to,abychom tyto sourozence vyplatili. A tak se obávám,že tatínek bude muset byt prodat. Poradíte mi,prosím,jak to udělat, aby tatínkovi byt zústal a neplatil za dluhy svych dĕtí? Múže exekutor kvuli dluhum bratra nutit tatinka prodat byt?
Maya

Dobrý den,

ze stávající judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že na podíl, kterého se dědic v exekuci v rámci dědického řízení vzdá ve prospěch jiného dědice, nemůže být nařízena exekuce. Exekutor nebo jiný věřitel nicméně může tvrdit, že vzdání se dědického podílu ve prospěch jiného dědice je jednáním, které zkracuje uspokojení jeho pohledávky, a žádat, aby jednání bylo soudem prohlášeno za relativně neúčinné. Vyslovení relativní neúčinnosti se může domáhat prostřednictvím tzv. odpůrčí žaloby podané na dědice, který dědický podíl nabyl namísto dědice, který se tohoto podílu v jeho prospěch vzdal. Ve Vašem případě by to byl Váš tatínek. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci takto závažnou a komplikovanou, doporučuji konkrétní možnosti řešení konzultovat s advokátem.

S pozdravem

Barbora Vráblová