Přítelkyni zemřel v dětství otec. Má nyní, když je zletilá, nárok na dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 9. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, přítelkyni zemřel otec když ji byli 4 roky. Nyní je zletilá, ale vůbec neví jak má dědictví řešit a jestli vůbec má nárok na nějakou pozůstalost.
Matěj

Dobrý den,

podle toho, co uvádíte, bylo dědické řízení skončeno již před mnoha lety. V době, kdy probíhalo, byla přítelkyně jako dědic s největší pravděpodobností zastoupena svojí matkou. Pokud v dědickém řízení nabyla nějaký majetek, nabyla ho pro sebe, na své jméno s tím, že matka jako zákonný zástupce měla po dobu nezletilosti povinnost majetek pro dceru spravovat. Nyní, když je přítelkyně zletilá, může svůj majetek spravovat už samostatně.

Více informací o tom, co z pozůstalosti po otci nabyla, by jí měla říct právě matka. Pokud není možné informace získat od ní, může přítelkyně požádat soud, který vedl dědické řízení, o nahlédnutí do dědického spisu. Z něho zjistí vše důležité, mimo jiné to, jak soud v dědickém řízení rozhodl a jaký majetek přítelkyně nabyla.

S pozdravem

JUDr. Barbora Vráblová