Přítel zemřel, v závěti odkázal část věcí mně a část dětem. Jak se stanoví nepominutelná část dědictví náležící dětem?

Odpověď na dotaz ze dne 16. července 2020 zobrazit původní dotaz
S přítelem jsem žila 17 let před rokem zemřel nechal sepsanou závět. Dům a zařízení odkázal mě a auto, karavan, nákladní přívěs a účet v bance odkázal dětem. jak se vypočítává neopominutelná část dětem ze všeho majetku nebo jenom z domu a zařízení.
Jindra

Dobrý den,

děti jako nepominutelní dědici mají nárok na tzv. povinný díl. Ten se vypočítá jako tři čtvrtiny, resp. jedna čtvrtina (jsou-li nepominutelní dědici již dospělí) z dědického podílu, který by dědici náležel v případě, že by dědil dle zákonné dědické posloupnosti a nikoliv dle závěti. Dědický díl představuje podíl na pozůstalosti jako celku.

Jinými slovy, pro určení povinného dílu se nejprve stanoví hodnota pozůstalosti, následně hodnota dědických podílů a následně se vypočte hodnota povinného dílu. Pokud přítel dětem zůstavil část pozůstalosti, která je menší hodnoty než povinný díl, mohou děti žádat vyplacení částky odpovídající rozdílu mezi tím, co dle závěti nabyli a tím, co by jim náleželo jako jejich povinný díl.

S pozdravem

Barbora Vráblová