Příspěvek na péči při hospitalizaci

Odpověď na dotaz ze dne 11. září 2013 zobrazit původní dotaz
V informacích o příspěvku na péči píšete : ... Dává-li váš blízký příspěvek na péči vám, abyste o něj pečovali, pak v případě jeho hospitalizace/pobytu v instituci delšího než 30 kalendářních dnů vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak vám příspěvek bude náležet. Pokud tedy bude můj strýc o kterého pečuji v odlehčovací péči třeba od 2.10. do 30. 11. , příspěvek mu náleží za říjen i listopad? A dále má zkušenost. S potvrzením o péči mám jít jen na zdravotní pojišťovnu, na OSSZ teprve až po skončení péče, protože prý neví nikdo na začátku té doby, kdy péče skončí. To mne trochu překvapilo.
Jiří Kolafa
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Zajímáte se, jak je to s příspěvkem na péči a případnou hospitalizací. Informoval jste se na našich webových stránkách, že se příjem příspěvku na péči zastaví, stráví-li pacient v nemocnici delší čas, než je jeden kalendářní měsíc. Ptáte se, zdali strýcovi příspěvek na péči náleží za měsíc říjen i listopad v případě, že do nemocnice nastoupí 2. 10. do 30. 11. Dále Vás překvapilo, že s potvrzením o péči máte jít na OSSZ až po skončení péče, protože se zatím neví, jak dlouho bude péče trvat.

Dobrý den, pane Kolafo,

ano, je pravda, že příjem příspěvku se zastaví, pokud pacient stráví v nemocnici celý kalendářní měsíc. Kdyby tedy strýc odešel z nemocnice ještě k 30. 11. (poslední den se zpravidla počítá jako půlden), tak by mu příspěvek měl náležet za oba měsíce – říjen i listopad.

Co se týče podání potvrzení o péči na OSSZ, je to také správná informace. Skutečně se potvrzení dodává až zpětně, nejdéle však 2 roky po skončení péče. V případě, že byste se stal důchodcem dříve a potřeboval doložit dobu péče jako náhradní dobu pro důchodové účely, tak se dokládá i v průběhu. Děkujeme za Váš postřeh, na webových stranách jsme to upřesnili.

S přáním všeho dobrého,

Olga Cordiner