Příspěvek na péči versus dávky v hmotné nouzi

Odpověď na dotaz ze dne 1. prosince 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,jsem veden jako pečující osoba mé maminky,které byl přiznám stupeň III závislosti na péči.Příspěvek vyřizovala moje sestra,ale já jsem žřejmě i podepsal žádost.Nevěnoval jsem tomu patřičnou pozornost,protože v péči o maminku jsmě se střídali společně s ostatními sourozenci.Přiznání závislosti III stupně a pozdější výplata příspěvku trvala cca 5-6 měsíců,to je v pořádku.Ostatní sourozenci chtěli maminku umístnit do domova důchodců se zvláštním režimem, ale já jsem byl proti. Navíc si jeden ze sourozenců nechal vyplácet maminky příspěvek na svůj účet.Péče o maminku je již 6 měsíců jenom na mně.Ale hlavní problém,s kterým potřebuji poradit je,že jsem byl a jsem v evidenci ÚP a pobírám dávky v hmotné nouze.Dle referntky z ÚP mi hrozí vracení vyplacených dávek,a že mám mít trvalé bydliště společné se svoji maminkou,jinak,že se příspěvek započítává do mého příjmu.Tento požadavek mi přijde zcela nelogický,ale referentka ÚP trvá na svém. Odkazuji se na Vaši poradnu a dotaz http://www.umirani.cz/poradna.html?page=3&itemId=3223 kde mimo jiné uvádíte :"na péči dostala Vaše maminka, aby si díky němu si mohla zaplatit péči o svoji osobu. Pokud jste byla vedena, jako pečující osoba, příspěvek na péči patří Vám. To, že jste zároveň vedena na úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, je čistě Vaše záležitost. Výše příspěvku se totiž nezapočítává do příjmů příjemce ani pečujícího. Nemělo by to tedy ovlivnit Vaše nadále pobírání podpory v nezaměstnanosti. Podrobnější informace můžete získat u vedoucí oddělení zaměstnanosti Úřadu práce. S pozdravem,Olga Cordiner"
Pavel
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste veden jako pečující osoba své maminky, které byl přiznán příspěvek na péči III. stupně. Příspěvek vyřizovala Vaše sestra a Vy jste zřejmě podepsal žádost. V péči jste se se sourozenci střídali. Jeden z Vašich sourozenců si příspěvek nechal vyplácet na svůj účet. V posledních 6 měsících je péče pouze na Vás. Jste veden na ÚP a pobíráte dávky v hmotné nouzi. Pracovnice ÚP Vám hrozí, že když nemáte trvalé bydliště v místě bydliště Vaší maminky, hrozí Vám vrácení dávek a tvrdí, že se takto o příspěvek započítává do Vašeho příjmu.

Dobrý den, pane Pavle,

z toho co píšete, mi není úplně jasné, zdali je v současné době příspěvek na péči vyplácen Vám, zdali s maminkou žijete a pečujete o ní nebo je to jinak a příspěvek chodí na účet bratrovi a Vy o maminku pečujete a žijete jinde nebo o maminku pečujete a žijete s ní.  

V případě, že příspěvek na péči je vyplácen Vám a Vy byste bydlel jinde, než maminka, tak se příspěvek na péči skutečně do Vašich příjmů započítává.

Pokud s maminkou žijete, jen v místě nemáte trvalé bydliště a příspěvek na péči je vyplácen Vám, je nutné ÚP dodat nějaký důkaz, že s maminkou skutečně žijete. Doložit to můžete například tím, že se v místě bydliště maminky stanete plátcem služeb (voda, energie nebo plyn nebo si na adresu necháte například zasílat faktury za telefon apod. V takovém případě se příspěvek na péči do příjmů nezapočítává.

Poslední varianta nebo více variant je složitější. Doporučovala bych Vám obrátit se na některou z metodiček nebo vedoucích oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči v rámci ÚP a tam se poradit.  Můžete si najít i jiný úřad práce, než ke kterému příslušíte. 

Přeji zdárné vyřešení Vaší situace.

S pozdravem.

Olga Cordiner