Přijdu o sirotčí důchod, když si založím při studiu vysoké školy živnostenský list? Kolik se daní a odvádí na pojistném?

Odpověď na dotaz ze dne 8. srpna 2019 zobrazit původní dotaz
Když studuji vysokou školu a založím si živnostenský list, ztratím sirotčí důchod? A pokud ne, tak jak velké bude procento které budu z vydělané částky danit? A kolik musím odvádět na sociální pojištění? Děkuji
Ondřej
Píšete, že studujete vysokou školu a pobíráte sirotčí důchod. Zajímá Vás, zda byste mohl sirotčí důchod pobírat i v případě, že byste se stal osobou samostatně výdělečně činnou (dále OSVČ). Doptáváte se, jak byste tento příjem musel danit a na výši odvodu na sociální pojištění.

Dobrý den, Ondřeji,

možnosti přivýdělku při pobírání sirotčího důchodu záleží na formě studia. U prezenční formy studia není přivýdělek nijak omezen, je možné pracovat na jakýkoli typ pracovní smlouvy nebo jako OSVČ a mít libovolný výdělek nebo zisk.

V případě distanční nebo kombinované formy studia má student nárok na sirotčí důchod pouze tehdy, pokud výše výdělku nezakládá účast na důchodovém pojištění (z příjmu je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U OSVČ je každoročně stanovena výše tzv. minimálního vyměřovacího základu (zvlášť pro hlavní a pro vedlejší činnost). V případě, že Vaše příjmy z podnikání po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit sociální, resp. důchodové pojištění. Pokud tedy studujete v distanční formě studia, budete mít nárok na sirotčí důchod pouze tehdy, pokud Váš výdělek nepřesáhne daný minimální vyměřovací základ.

Informaci si můžete ověřit zavoláním na Call centrum ČSSZ, kde se po zadání rodného čísla můžete bavit zcela konkrétně.

Naše poradna se nezaměřuje na otázky související s podnikáním. Ohledně podrobností o tom, jak se daní příjem z podnikání u studentů, se můžete obrátit např. na některou z občanských poraden.

S přáním všeho dobrého

Barbora Váchová