Příbuzná zvažuje žít v domově pro lidi se zdravotním postižením. Lze odtud žádat zvýšení příspěvku na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 14. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, vážně nemocná příbuzná (44 let, svobodná, bezdětná) zvažuje využít možnosti žít v domově pro osoby se zdravotním postižením v jiném městě. Její rodina (rodiče staršího věku) už nezvládají péči o ni. V současné době pobírá příspěvek na péči ve 2. stupni. Osobně si myslím, že by i vzhledem ke svému zdraví už měla nárok na 3. stupeň. Jestliže by se v blízké budoucnosti podařilo její umístění ve výše jmenovaném domově, je možné z tohoto místa si podat žádost o zvýšení příspěvku na péči? Nebo je nutné, aby při posuzování žádosti o zvýšení příspěvku pobývala ve svém dosavadním bydlišti? Z osobní zkušenosti vím, že se jedná o několikaměsíční proces řízení a v jejím případě je spíše důležité nyní hledat vhodné zařízení k bydlení. Jak tuto situaci řešit? Ještě by mě zajímalo - pokud bych celodenně pečovala o nemocnou příbuznou, která má příspěvek na péči ve stupni 2 nebo 3 a je to moje sestřenice, jestli by se mi doba péče počítala do důchodu. Nebo se to pouze vztahuje na nejbližší rodinu (rodiče, sourozenec)? Děkuji za odpověď.
Mika

Vážená paní Mirko,

ptáte se nás, zda půjde žádat o zvýšení příspěvku na péči i z pobytového zařízení. Ano, to opravdu možné je. Rozdíl je v tom, že sociální pracovnice přijde na sociální šetření do pobytového zařízení, kterému následně bude náležet i celý příspěvek na péči. Můžete klidně o zvýšení příspěvku zažádat okamžitě a následně na úřad práce nahlásit využití pobytové služby. Pobytová zařízení velmi často žádost o zvýšení podávají i sama.

Dále se nás ptáte, jak by to pro Vás vypadalo, kdybyste pečovala sama o Vaši sestřenici, která by pobírala 2. nebo 3. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě byste dobu péče měla jako tzv. náhradní dobu pojištění. Jinými slovy, jak píšete, tato doba by se Vám počítala do důchodu.

Ptáte se nás ještě, kdo je osoba blízká. To definuje nový občanský zákoník v §22 takto:
Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Z toho vyplývá, že byste měla pro Vaši sestřenici být považována za osobu blízkou, zvlášť v případě pokud byste žily ve společné domácnosti. Doporučuji nechat Vaši situaci posoudit přímo na pobočce úřadu práce, kde budete případně podávat žádost o zvýšení příspěvku na péči.

S přáním všeho dobrého

Sára Balabánová