Příbuzná pobírá příspěvek na péči v nejvyšším stupni. Jak je to s jeho využitím při nástupu do domova pro seniory?

Odpověď na dotaz ze dne 3. října 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně nakládání s příspěvkem na péči. Mé příbuzné byl přiznán příspěvek na péči nejvyššího stupně s ohledem na její vážný zdravotní stav, kdy není schopna se o sebe sama postarat. Zajímalo by mě, jak je to v případě, že se podaří ji umístit v domově pro seniory, zda si sama může příspěvek ponechat s tím, že si z něj doplatí částku, kterou bude domov pro seniory vyžadovat jako měsíční poplatek za pobyt a která je vyšší, než její důchod, či zda se tento příspěvek nedá použít a domov si jej automaticky nárokuje jako platbu za služby a měsíční poplatek za pobyt si musí hradit z důchodu a příspěvku rodiny. Příspěvek jde automaticky na účet domova pro seniory a příbuzná si tedy z něj nemůže sama nic hradit? Má domov pro seniory právo si tento příspěvek nárokovat ve smlouvě a pak je tedy jasné, že kdo s tím nesouhlasí, do domova se dostat nemůže? Děkuji.
Květa

Dobrý den, paní Květo,

zajímá Vás, zda si Vaše příbuzná v případě svého umístění do domova pro seniory může ponechat příspěvek na péči a doplatit z něj částku, kterou domov pro seniory vyžaduje jako měsíční poplatek za pobyt. Dodáváte, že její důchod je nižší než požadovaný poplatek za pobyt. Druhou otázkou je, zda má domov pro seniory právo si příspěvek nárokovat ve smlouvě a Vaše příbuzná z něj nemůže doplatit pobyt v tomto zařízení.

Úhrady za pobytové služby a za péči se řídí zákonem o sociálních službách, konkrétně § 73. Zde se uvádí, že za pobytové služby poskytované v domovech pro seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči. Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z výše uvedeného znění zákona je zřejmé, že za pobytovou službu v domově pro seniory Vaše známá musí uhradit částky za ubytování, stravu a za péči.

Úhrada za ubytování a stravu se řídí maximální výší úhrady, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domově pro seniory musí Vaší příbuzné zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Úhrada za péči se při poskytování pobytové služby v domově pro seniory stanoví ve výši přiznaného příspěvku. Ten tak ze zákona náleží celý domovu, který o Vaši příbuznou plně pečuje 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tato informace nemusí být ani součástí smlouvy.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal