Při studiu jsem nastoupila do zaměstnání na plný úvazek. Mám v takovém případě dále nárok pobírat sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 19. 10. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
pobírám důchod již několik let a letos mám poslední rok, kdy ješte studuji na denním studiu a je mi méně jak 26 let. Nastoupila jsem však při studiu do práce na plný úvazek. Nevěděla jsem, že to musím oficiálně oznámit a myslela jsem si, že mám na důchod jako denní student stále nárok. Nedávno jsem se však dočetla, že záleží na tom, zda odvádí zaměstnavatel soc. a zdrav. pojištění - potom nárok zaniká. Je to opravdu tak, nebo mám na důchod nárok, když jsem stále studentka? Přišel mi také doplatek důchodu, jak mám dále postupovat?

Erica A.
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že je Vám méně než 26 let, jste studentkou denního studia a v tomto roce jste zároveň nastoupila do zaměstnání na plný úvazek. Ptáte se, zda máte v takovém případě nárok na sirotčí důchod a jak máte postupovat, když Vám byl vyplacen doplatek důchodu.

Dobrý den,

nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě do 26 let, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. Denní studium na vysoké škole takovouto podmínku splňuje. Zároveň zákon v případě denního studia na VŠ umožňuje příjemci sirotčího důchodu výdělečnou činnost i v případě, kdy tato činnost zakládá účast na důchodovém pojištění, tj. z příjmu je odváděno sociální pojištění. Domnívám se tudíž, že byste měla mít na pobírání sirotčího důchodu nadále nárok. Studium byste nicméně měla každoročně doložit platným potvrzením o studiu a stejně tak byste měla příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště hlásit změny, které mohou nárok na pobírání důchodu ovlivnit (jako by bylo například ukončení či přerušení studia).

Případné další dotazy týkající se Vašeho nároku na sirotčí důchod rovněž doporučujeme konzultovat přímo s příslušnou pobočkou ČSSZ, se kterou jste ohledně svého důchodu v kontaktu.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz