Přes 20 let žiji s matkou v domě, jehož jsem z poloviny vlastníkem, mám dva sourozence. Jak se vypořádá pozůstalost?

Odpověď na dotaz ze dne 13. března 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, již více jak 20 let žiji s matkou v domě, kde polovina domu je v mém vlastnictví a druhá polovina ve vlastnictví matky. Celé roky zvelebuji dům ze svých vlastních prostředků. Mám dva sourozence. Jak bude řešeno případné vypořádání po úmrtí matky. Sourozenci za celá léta nic na udržování nemovitosti nepřispěli. Předem moc děkuji za reakci
Katka

Dobrý den,

ze zákona máte možnost požadovat po ostatních dědicích vypořádání nákladů na udržení nebo zhodnocení pozůstalosti – ve Vašem případě tedy poloviny domu, kterou v současné době vlastní matka. Sourozenci za života matky nemají povinnost na údržbu domu cokoliv přispívat, protože nejsou spoluvlastníky. Náklady na správu domu byste tedy měla hradit společně s matkou jako spoluvlastníkem domu. Pokud tyto náklady nelze vypořádat nyní, v době kdy matka žije, budete mít v budoucnu v rámci dědického řízení již zmiňovanou možnost uplatnit nárok na vypořádání nákladů u sourozenců. V rámci spravedlivého uspořádání majetkových poměrů by však bylo vhodnější situaci řešit nyní, je-li to možné.

S pozdravem

Barbora Vráblová