Před třemi týdny mi zemřela matka, zjistil jsem to náhodou, nikdo mě neinformoval. Jak se dozvím o dědickém řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 15. dubna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jak se mám zachovat a zjistit informace. Před třemi neděle mi mi zemřela matka. Toto jsem se dozvěděl po mé návštěvě hřbytova když jsem šel k otci na hrob. Jak je možné, že mě nikdo neinformoval o tom, že matka zemřela? Jak se dozvím o dědickém řízení? Je možné, že se to opět nedozvím? Jsem jediný syn. Hrob je napsaný na mou sestřenicí. Myslím si, že sestřenice chce všechen majetek pro sebe. S mou matkou jsem nebyl v kontaktu z důvodu dědictví po mém otci. Měla závět kterou sama sepsala a paní notářska ji neuznala protože otec byl v té době vážně nemocen a o dědictví po otci rozhodl nakonec soud. Od té doby se mnou matka nekomunikovala. Děkuji za odpověď
Miloslav

Dobrý den,

bližší informace k dědickému řízení můžete zjistit u okresního soudu, v jehož obvodu měla matka v době úmrtí trvalý pobyt. Zejména je dobré zjistit, jaký notář byl pověřen vedením dědického řízení. Notáře pak můžete kontaktovat a zeptat se na stav dědického řízení. Nicméně, vzhledem k tomu, že matka zemřela před třemi týdny, je ještě poměrně brzy na to, aby Vás notář kontaktoval. Není tedy třeba mít obavu, že už dědické řízení probíhá bez Vaší účasti. Současně notář vždy zjišťuje okruh dědiců. Děti zemřelých rodičů zjistí z evidence obyvatel a kontaktuje je, resp. předvolá k jednání. Je však pravdou, že v první fázi bude notář komunikovat s vypravitelem pohřbu, ve Vašem případě tedy zřejmě se sestřenicí. Pokud máte obavu, aby nedošlo k zamlčení důležitých informací o majetku nebo jiných dědicích z její strany, je vhodné aktivně s notářem komunikovat.

S pozdravem

Barbora Vráblová