Před lety jsem pečovala o maminku, ale doba péče mi nebyla započítána jako náhradní pro důchodové účely.

Odpověď na dotaz ze dne 19. 5. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
prosím o zodpovězení otázky. Vyžádala jsem si informativní list důch.poj. dle kterého jsem zjistila, že v době pojištění nemám započteny dva roky péče o bezmocnou maminku. Maminku jsem nikdy nedala do žádného ústavu, ani LDN, ba dokonce ani, když byla v agonii po dobu tří dnů, jsem ráda, že jsem to pro maminku udělala, jsem ráda, že se jí nedotýkal nikdo jiný, než já, protože jsem ji i umyla a vyprovodila na poslední cestu.
Nyní jsem zjistila, po deseti letech od úmrtí maminky, že tuto dobu, o které jsem byla informovaná, že se započítává do důchodu, započtenu nemám, ba co dokonce víc, že je promlčecí doba dva roky na přiznání nároku. Mám deset let do důchodu a využila jsem možnosti kontroly informativním listem.

Nerozumím logice nepřiznání, když jsem o maminku pečovala, nestrčila ji na krk státu.

Skončila jsem s prací a brala přéspěvěk péče o osobu blízkou, který byl o padesát procent nižší, než tehdy můj výdělek.

Chci tímto varovat ostatní, aby neprošvihli dvou letou lhůtu od sončení péče a podali s návrh...já už tuto možnot zjevně nemám.

Můj dotaz zní, ačkoliv odpověď znám...jakou mám možnost dodatčně?

Víte, mám z toho nepříjemný pocit, ačkoliv bych se postarala znovu, o to nejde, nelituji toho, jen nechápu logiku takového omezení a nechápu, proč se tato doba nezapočítává pečujícím o bezmocné příbuzné automaticky, z jakého důvodu? Navíc, proč na tuto povinnosti podat si návrh na ČSSZ úředníci po skončení péče neinformují ?

Prosím zdvořile o odpověď, jakou mám po deseti letech možnost.

S pozdravem H.

Hela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že jste před deseti lety pečovala o maminku doma. Pečovala jste o ni dva roky, opustila proto zaměstnání a pobírala příspěvek na péči o osobu blízkou. V nedávné době jste si na ČSSZ zkontrolovala situaci ohledně Vašeho odchodu do starobního důchodu a zjistila, že Vám doba dvou let, kdy jste se o maminku starala, nebyla započítána jako náhradní doba pro důchodové účely. Po skončení péče jste tuto skutečnost do dvou let na úřadě nenahlásila, počítala jste s tím automaticky, protože Vás o tom nikdo neinformoval. I když tušíte, že to asi nebude možné, ptáte se, jestli neexistuje cesta, aby Vám byl čas péče o maminku pro důchodové účely započítán.

Dobrý den, paní Helo,

zcela rozumím Vašemu pocitu nespravedlnosti, starala jste se roky o maminku a poskytovala jí náročnou péči doma, při minimálních příjmech — a nyní Vám tato doba nemá být započítaná jako náhradní doba pro důchodové účely. Zároveň Vás o postupu, jak následně péči do dvou let po skončení hlásit úřadu, nikdo neinformoval. 

Je možné, že jste tak již učinila a byla neúspěšná, ale doporučovala bych se ve věci obrátit na úřad práce podle místa trvalého bydliště Vaší zemřelé maminky, který v současnosti rozhoduje o příspěvcích na péči. Od roku 2007 existuje v rámci úřadů program, který shromažďuje veškerá data, před tímto rokem bohužel pouze fyzický spis. Zde může nastat problém s vyhledáním rozhodnutí o přiznání Vašeho příspěvku o osobu blízkou (dnes příspěvku na péči). Pokud máte toto rozhodnutí doma k dispozici, zkusila bych s ním zajít na zmíněný úřad práce, kde se můžete pokusit Vaši situaci znovu otevřít. Zaleží na konkrétním úřadě, jak se k věci postaví.

Přeji Vám zdárné vyřešení Vaší situace.

S úctou,
Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz