Pozastavený příspěvek na péči po dobu hospitalizace maminky

Odpověď na dotaz ze dne 14. listopadu 2013 zobrazit původní dotaz
Co dělat když se příspěvek na peči zastavuje a maminka delsí dobu v nemocnici co mám dělat do te doby než si ji vezmu domů.
Helena
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, co máte dělat do doby, než si vezmete svoji maminku domů, která je nyní na delší dobu v nemocnici, a tím se jí zastavuje příspěvek na péči.

Dobrý den, paní Heleno,

dává-li maminka příspěvek na péči Vám, abyste o ní pečovala, pak v případě její hospitalizace/pobytu ve zdravotnické instituci delší než jeden celý kalendářní měsíc Vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak Vám příspěvek bude náležet. Stejně je tomu v případě, kdy by hospitalizace trvala např. od 3. dne v měsíci do např. 20. dne následujícího měsíce.

Přesun maminky (příjemce příspěvku) na dobu delší než je kalendářní měsíc do zdravotnického zařízení nebo jiné instituce znamená též nutnost opět platit svá pojištění – sociální, zdravotní. Pokud nepracujete, můžete se po dobu hospitalizace maminky, o kterou pečuje, nahlásit na úřad práce.

S přáním všeho dobrého.

Olga Cordiner